woensdag, 8. augustus 2012 - 17:27

Geen vervuilde mosselen gevonden

Ouwerkerk

De consument kan mosselen blijven eten. Alle partijen mosselen die op de markt komen worden getest en uit deze tests is tot op heden niets bijzonders naar voren gekomen.

Er is dus geen enkele aanwijzing dat er vervuilde mosselen op de markt zijn gekomen. Deze controles maken deel uit van de reguliere sanitaire onderzoeken die door het Productschap Vis in nauw overleg met het ministerie van EL&I worden uitgevoerd volgens Europese richtlijnen.

Nadat is gebleken dat water uit de Ouwerkerkse Kreek via het gemaal is geloosd in de Oosterschelde, heeft het Productschap Vis op 7 augustus besloten om preventief de mosselpercelen in de omgeving van het lozingspunt te sluiten voor de mosselvisserij en de mosselen in dit gebied te laten onderzoeken op mogelijke besmetting alvorens deze verder worden verhandeld. De uitslag van dit onderzoek wordt deze week verwacht.

Indien er geen sprake is van besmetting zal het gebied weer worden opengesteld. Indien dit niet het geval is blijft de huidige situatie van kracht.
Provincie:
Tag(s):