dinsdag, 13. maart 2012 - 10:12

Gegevens vliegtuigpassagiers voor aankomst naar autoriteiten

Schiphol

Het kabinet wil luchtvaartmaatschappijen verplichten de gegevens van hun passagiers al voor aankomst op Schiphol te verstrekken aan de Koninklijke Marechaussee en de Douane. Zo kan de grenscontrole na aankomst van een vliegtuig sneller en gerichter plaatsvinden.

Dat staat in een brief van minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) aan de Tweede en de Eerste Kamer. Leers is verantwoordelijk voor de grensbewaking. Hij kondigt een wetsvoorstel aan waarmee het digitaal aanleveren en het geautomatiseerd verwerken van passagiersgegevens wordt geregeld. Het systeem moet ook gaan gelden op andere Nederlandse luchthavens en de zeehavens, en ook bij vertrekkende reizigers.

Met het systeem wil het kabinet lange wachtrijen aan de grens voorkomen. Economisch is het voor Nederland van groot belang om binnenkomende reizigers vlot te controleren, zeker nu het aantal reizigers de komende jaren nog zal stijgen. Ook verbetert het systeem het grens- en douanetoezicht en daarmee de aanpak van illegale immigratie en internationale criminaliteit.

Er komt één centraal informatiesysteem voor de gegevens van reizigers. In het wetsvoorstel komen waarborgen voor de privacy. Er wordt vastgelegd welke overheidsdiensten gegevens in het systeem mogen opslaan, bekijken en uitwisselen. Het College Bescherming Persoongegevens (CBP) zal van tevoren een advies over het wetsvoorstel geven.
Provincie:
Tag(s):