donderdag, 31. mei 2012 - 13:29

Geld beschikbaar voor waddenfietspad

Provinciale Staten van Groningen hebben een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project Kiek over Diek, een fietspad over en langs de waddenzeedijk vanaf Lauwersoog tot aan de Dollard.

Het project omvat het fietsvriendelijk maken van meerdere buitendijkse trajecten, het realiseren van een fietspad bovenop de dijk, de ontsluiting naar het achterland en het realiseren van een fietsveerpontje tussen Suyderoogh en het Booze Wijf te Lauwersoog.

Uitvoering van het project zal naar verwachting een stuwend effect hebben op de economie, het toerisme en de recreatie en een positief effect op het woon- en leefklimaat.
Provincie:
Tag(s):