dinsdag, 25. december 2012 - 17:10 Update: 03-07-2014 1:03

Geld voor projecten Noordoost Twente

Geld voor projecten Noordoost Twente

Gedeputeerde Ineke Bakker van de provincie Overijssel heeft zes flessen ‘vol energie' uitgedeeld aan mensen, die in 2013 enthousiast aan de slag willen met projecten in Nationaal Landschap Noordoost-Twente.

In totaal wordt met deze zes flessen, die symbool staan voor zes landschapsprojecten, een kwart miljoen euro geïnvesteerd in het gebied. "Het is prachtig om te zien dat u met elkaar, maar ook samen met de bewoners en ondernemers van de betreffende kernen vol energie tot mooie plannen bent gekomen", zei de gedeputeerde tijdens een oudejaarsbijeenkomst van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente in Albergen. "Wij hebben die energie symbolisch gevangen in een aantal flessen. Als u die bij de start van de projecten ontkurkt, komt er weer energie vrij om volop de uitvoering in te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat volgend jaar alle projecten mooie resultaten zullen laten zien. En dat kom ik natuurlijk graag bewonderen." [b]15 miljoen voor gebiedsontwikkeling[/b] De provincie Overijssel, de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Tubbergen en Losser en het waterschap Regge en Dinkel willen intensief blijven samenwerken om de sociaal-economische positie van Noordoost Twente te verstevigen. Bewoners en ondernemers zijn daarbij ook volop aan zet om te komen met ideeën en concrete plannen. Provinciale Staten ondersteunen deze samenwerking en hebben vorige week woensdag 15 miljoen euro (waarvan 6 miljoen voor het Nationaal Landschap NOT) beschikbaar gesteld om de zogenoemde ‘gestapelde problematiek' aan te pakken en samen te werken aan een ‘onmeunig mooi en sterk Noordoost-Twente'. [b]Facelift pastorietuin Losser[/b] Eén van de projecten waar een bijdrage voor beschikbaar komt is de parochieweide bij de Maria Geboortekerk in de gemeente Losser. Deze wordt onder handen genomen en omgebouwd tot een dorpspark met een religieus rustpunt. Het nieuwe park, dat vrijwel in het centrum van de kern Losser ligt, wordt openbaar toegankelijk voor wandelaars. Door de facelift ontstaat er een prachtig wandel- en belevingsbied, waar dorpsbewoners en toeristen van kunnen genieten. [b]Vernieuwing Engels tuin Ootmarsum[/b] Het stadspark Engels Tuin in Ootmarsum (gemeente Dinkelland) wordt compleet gerenoveerd. Zo wordt de oude bomenstructuur opgeknapt en hersteld. De wandelpaden worden onder handen genomen en er komt nieuw zitmeubilair. En verder wordt een betere overgang gerealiseerd van de tuin naar het beekdal en de omliggende straten. De Engels Tuin in Ootmarsum is in 1917 geschonken aan het stadje door Jufferke Engels van Beverforde. Zij verklaarde in haar testament dat ze over honderd jaar terug zou keren om te controleren of haar bezit goed wordt onderhouden. [b]Parkje Lutkeberg in Geesteren[/b] Bij de zuidelijke invalsweg van Geesteren (gemeente Tubbergen) wordt een rommelig, al jaren braakliggend terrein, omgetoverd tot een mooie landschappelijke tuin. Hoewel de grond van een particuliere eigenaar is, wordt het gebied openbaar toegankelijk. Bijzonder is dat er ook beweegtoestellen voor ouderen worden geplaatst. Een mooi voorbeeld van hoe door dorpsbewoners, ondernemers, dorpsbelang en de particuliere eigenaar op een bijzondere manier is samengewerkt, met een mooi resultaat tot gevolg. [b]Natuurlijke speelplek Harbrinkboek[/b] Eén van de onderdelen uit het Dorpsplan plus van Harbrinkhoek is de wens om een ruige natuurlijke speelplek te maken aan de westrand van het dorp op een braakliggend terrein van de gemeente Tubbergen. Met de inzet van dorpsbewoners ligt er nu plan voor concrete invulling. En hoewel de woningbouw door de economische crisis op zich laat wachten, wil men in Harbrinkhoek de speelplek wel alvast aanleggen, tegelijkertijd met een landschappelijke aankleding van de dorpsrand. [b]Nieuwe groene entree Kalheupinkpark[/b] De Gelderman Stichting in Oldenzaal wil graag een nieuwe groene entree maken aan de stadskant van het Kalheupinkpark. De huidige ingang is smal en nauwelijks vindbaar voor mensen, die er niet bekend zijn. Voor de stad is deze noordkant juist een belangrijke toegang tot het park om te wandelen, fietsen of te sporten. Met een oversteek of een verbindingspad vanuit de Kalheupinklaan moet het park nog beter worden ontsloten, zodat stadsbewoners kunnen genieten van het landgoed met het zeer oude cultuurhistorisch bos. Het totale project levert daarnaast een bijdrage aan natuurontwikkeling en beheer van het park. [b]Recreatieve voorzieningen in het Springendal[/b] Staatsbosbeheer wil de recreatieve voorzieningen en enkele landschapselementen in natuurgebied het Springendal (gemeente Tubbergen) herstellen. Het doel is om de belevingswaarde van het gebied te vergroten, zodat de vele bezoekers nog meer kunnen genieten van wat het Springendal te bieden heeft. Tegelijkertijd is het herstel ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat "de gebruikers" van het gebied zich niet op kwetsbare delen begeven, waar de ecologische waarde groot is. Met het herstel komen ook zeven oude Twentse landhekken terug , wat een belangrijke bijdrage levert aan het cultuurhistorische sfeerbeeld van het gebied. [b]Afscheid van Landschapspanel[/b] Tijdens een eindejaarsbijeenkomst met betrokkenen bij het Nationaal Landschap Noordoost-Twente, werd ook afscheid genomen van de leden van het Landschapspanel. Sinds 2007 adviseren de leden van dit panel gevraagd en ongevraagd over projecten en ontwikkelingen. Zij zijn bijvoorbeeld initiatiefnemer geweest van praktijkvragen binnen het project ‘Goed boeren in kleinschalig landschap.' Tien jonge ondernemers zijn in dit traject bezig om van elkaar te leren en elkaar te inspireren onder leiding van experts. Het Lanschapspanel stond ook aan de wieg van de pilot ecologisch bermbeheer, zoals dat nu in de gemeente Tubbergen wordt toegepast. En ook zijn ze verantwoordelijk voor het idee van de geveltekenroute (fietstocht met app) in de gemeente Losser. En natuurlijk nog veel meer. "U hebt allemaal op uw eigen manier een waardevolle bijdrage geleverd aan het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Bedankt voor uw inzet en ik hoop dat u ambassadeurs blijft voor alle ontwikkelingen in dit prachtige gebied", zei gedeputeerde Ineke Bakker.
Provincie: