dinsdag, 28. februari 2012 - 10:17

Gelderse bestuurders moeten lappen voor privégebruik dienstauto's

De Gelderse SP doet woensdag tijdens de statenvergadering samen met de fracties van PVV en GroenLinks het voorstel om te stoppen met het compenseren van de bijtelling die gedeputeerden voor privégebruik van hun dienstauto moeten betalen.

Gedeputeerde staten van Utrecht besloten onlangs om zelf de kosten van hun belastingaanslag te dragen en geen beroep meer te doen op de provinciale regeling die de bijtelling compenseert. Wat de fracties betreft volgt Gelderland het goede voorbeeld van Utrecht.

De Belastingdienst hanteert als norm dat alle ritten die niet als gedeputeerde of namens de provincie gemaakt worden, gelden als privéritten en dus bovenop het inkomen van de gedeputeerde worden geteld. Sinds 2009 bepalen gemeenten en provincies zelf of ze de kosten voor privégebruik van de dienstauto door hun wethouders en gedeputeerden vergoeden.

De provincie Gelderland betaalde in 2010 330.000 euro om de bijtelling op te vangen. In 2011 ging het om een bedrag van 428.000 euro.
Provincie:
Tag(s):