dinsdag, 6. maart 2012 - 13:25

Gelegerd in Gelderland zoekt uw verhaal

Gelderland

Als onderdeel van het erfgoedfestival Gelegerd in Gelderland organiseren Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Gelders Erfgoed een Oral History project.

Gelegerd in Gelderland is een drie maanden durend erfgoedfestival dat tijdens de zomer zal worden gehouden, met volop aandacht voor het militaire verleden van de provincie. Het festival bestaat uit een groot aantal activiteiten zoals tentoonstellingen, nagespeelde veldslagen, muziek, theater, wandel- en fietsroutes, lezingen en debatten.

In het kader van het Oral History project zijn de stichtingen op zoek naar interviewkandidaten die betrokken zijn geweest bij het militaire verleden van de provincie Gelderland en mensen die met hen te maken hebben gehad. Dit kunnen mensen zijn die er als militair gelegerd zijn geweest, betrokken waren bij de bouw van bunkers en stuwen, of bijvoorbeeld bij de Bescherming Bevolking hebben gediend. Maar dit kunnen ook mensen zijn die te maken hebben gehad met de effecten van militaire handelingen in de provincie. Hierbij kunt u denken aan evacués en onderduikers ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, maar ook aan mensen die betrokken waren bij de protestbewegingen tegen de dienstplicht.

De provincie Gelderland kent een rijk militair verleden en dit willen de stichtingen door middel van het Oral History project in kaart brengen. Zo lopen er door de provincie belangrijke verdedigingslinies, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de IJssellinie. In de 19e en 20e eeuw werd de Veluwe hét oefenterrein bij uitstek voor dienstplichtige militairen. Maar er vonden ook belangrijke militaire operaties plaats zoals Market Garden en het Rijnland offensief tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Door middel van een interview worden de persoonlijk ervaringen van betrokkenen vastgelegd. Op deze manier worden ervaringen van militairen, de invloed op de burgerbevolking en de effecten op het landschap in kaart gebracht. Door op deze manier onderzoek te doen komen de persoonlijke verhalen van mensen naar boven, belevenissen die anders in de loop van de tijd verloren zullen gaan.   

De interviews zullen worden afgenomen door vrijwilligers die een cursus Oral History hebben gevolgd. De verhalen zullen worden gepubliceerd op de website www.gelegerdingelderland.nl <http://www.gelegerdingelderland.nl/> . Belangstellenden kunnen contact opnemen via p.vanlochem@gelderserfgoed.nl.
Provincie:
Tag(s):