woensdag, 1. augustus 2012 - 14:01

Gemeente Beuningen oneens met snelheidsverhoging op A73-noord

Beuningen

Rijkswaterstaat wil vanaf 1 september op de A73 tussen knooppunten Neerbosch en Ewijk dagelijks tussen 19.00 en 06.00 uur de maximumsnelheid verhogen naar 130 km/u.

De gemeente Beuningen spreekt zich uit tegen dit besluit. Het dorp Beuningen ligt namelijk vlak langs deze rijksweg.

De snelheidsverhoging is in de avond en nacht. Hierdoor kunnen bewoners juist meer overlast ervaren van verkeerslawaai. Ook verslechtert de luchtkwaliteit, hetzij minimaal.

De dynamische snelheidsverhoging sluit niet aan op andere geplande maximumsnelheden van rijkswegen in de omgeving. Hierdoor ontstaat verwarring bij automobilisten, omdat ze steeds weer een andere maximumsnelheid in de gaten moeten houden.

Verder gaat het om een kort traject van 5 kilometer, waarbij de reistijdwinst verwaarloosbaar is en de verkeersonveiligheid toeneemt. Gemeente Beuningen stelt daarom in haar zienswijze tegen het besluit van Rijkswaterstaat voor om de maximumsnelheid gelijk te houden aan de huidige situatie: 120 km/u.

De gemeente heeft haar inwoners al eerder gewezen op de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen tegen het besluit tot de snelheidsverhoging van Rijkswaterstaat. Dit kan nog tot en met 8 augustus 2012 via de website www.centrumpp.nl. Op de site klikt u op “actuele zienswijzeprocedures” en vervolgens op “Ontwerp-verkeersbesluiten tot afwijking van de maximumsnelheid van 130 km/h (2012)”. Het gaat om verkeersbesluit nummer III.
Provincie:
Tag(s):