dinsdag, 19. juni 2012 - 16:36

Gemeente De Ronde Venen blijft onder preventief toezicht van provincie

Utrecht/Mijdrecht

De gemeente De Ronde Venen blijft in 2012 onder preventief financieel toezicht van de provincie Utrecht staan. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten aan de hand van de voorjaarsnota van de gemeente.

De Ronde Venen staat sinds vorig jaar onder preventief financieel toezicht van de provincie. Dit komt omdat de begroting voor het jaar 2012 niet in evenwicht is en omdat er tekorten dreigen op de grondexploitatie van grote projecten. In de Voorjaarsnota stelt het college voor de komende jaren 4,5 miljoen euro structureel te bezuinigen, echter is dit niet voldoende om dit jaar te komen tot financieel herstel. Volgens de gemeente zal dit met de voorgenomen voorstellen in 2014 wel het geval zijn.

Preventief toezicht houdt in dat besluiten met financiële gevolgen eerst aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring moet worden voorgelegd voordat ze kunnen worden uitgevoerd. Ook mag er geen beleid met financiële consequenties worden gemaakt.
Provincie:
Tag(s):