woensdag, 22. februari 2012 - 19:23

Gemeente Delfzijl ziet kansen in toerisme

Delfzijl

Het college van de gemeente Delfzijl ziet goede kansen voor de ontwikkeling van het toerisme in combinatie met het creëren van werkgelegenheid.

De komende vijf jaar wil het college in de gemeente de recreatiemogelijkheden vergroten, een toename realiseren in het aantal dag- en verblijftoeristen en de inkomsten verhogen in de toeristische sector.

Om dit te bereiken wil de gemeente meer inspelen op ontwikkeling van cultuur- en plattelandstoerisme, het verbeteren van de faciliteiten voor de watersport en het ontwikkelen van toerisme in industrie en haven. Daarnaast wil de gemeente zich ook inzetten op samenwerking met partners zoals buurgemeenten en de regionale VVV en investeren in marketing en promotie.De gemeente Delfzijl heeft unieke kwaliteiten zoals het Werelderfgoed de Wadden, de hieraan grenzende industrie, de haven, het wierdelandschap en de cultuurhistorie.

Doelstellingen en de middelen om ze te behalen beschrijft het college in de beleidsnota ‘Toerisme’, waarin een sterke rol is weggelegd voor de gemeente om te faciliteren en initiëren.Het college stelt de gemeenteraad voor de nota opiniërend te behandelen. De gemeenteraad stelt het beleid uiteindelijk vast.
Provincie:
Tag(s):