woensdag, 25. april 2012 - 21:24

Gemeente Hoogeveen maakt geen voorjaarsnota

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen stelt dit jaar geen reguliere voorjaarsnota op. In plaats daarvan maakt het college een korte kaderbrief die eind mei naar de gemeenteraad gaat. Het college kiest hiervoor omdat de financiële gevolgen van de aangekondigde decentralisaties en de rijksbezuinigingen nog niet duidelijk zijn. Ook de val van het kabinet vergroot de onzekerheid over de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

In de kaderbrief geeft het college zoveel mogelijk inzicht in de mogelijke financiële scenario's voor de periode 2013-2016. Daarnaast bevat het document een weergave van de financiële risico’s en de geplande investeringen tot en met 2016. In de kaderbrief staan geen beleidsvoornemens zoals normaal gesproken in de voorjaarsnota het geval is.

Wethouder Anno Wietze Hiemstra over de keuze van het college: "We zijn waarschijnlijk niet de enige gemeente die met een beknopte kaderbrief komt. Er is gewoon nog te veel onduidelijkheid over de financiële mogelijkheden. Op basis van eerste berekeningen is duidelijk dat we in Hoogeveen sowieso rekening moeten houden met fors hogere uitgaven. Niet alleen door de maatregelen van het Rijk, maar ook door de gevolgen van de economische crisis voor Hoogeveen. Denk aan een groter beroep op de sociale voorzieningen zoals uitkeringen.” Het college gaat de komende tijd opnieuw op zoek naar nieuwe maatregelen om de inkomsten en uitgaven in balans te houden. Hiemstra: “De kaasschaafmethode is verleden tijd. We zullen serieus moeten bezuinigen en bij de begrotingsbehandeling moeilijke keuzes moeten maken.”

Nu er geen voorjaarsnota komt met concrete beleidsvoorstellen en een eerste financiële doorrekening, ligt het zwaartepunt van de gemeentelijke besluitvorming in november bij de programmabegroting. In juni spreekt het college met de gemeenteraad over de kaderbrief, de financiële situatie en het proces rond de voorbereiding op de bezuinigingsvoorstellen. In het najaar stelt het college de programmabegroting 2013-2016 op. De gemeenteraad beslist vervolgens definitief over de begroting in november.
Provincie:
Tag(s):