donderdag, 23. augustus 2012 - 17:13

Gemeente ruimt asbestmateriaal stadhuis op

Terneuzen

Een kleine hoeveelheid materiaal aan de buitenkant van het stadhuis in Terneuzen bevat asbest. Dat bleek donderdag na een onderzoek van monsters door een specialist.

De gemeente Terneuzen had de specialist direct ingeschakeld, nadat woensdag bij werkzaamheden aan de buitenkant van het stadhuis twee platen waren aangetroffen die asbesthoudend materiaal leken te bevatten.

Het materiaal werd aangetroffen op twee plekken aan de noord- en oostzijde van twee hoger gelegen verdiepingen van het stadhuis. Direct na het aantreffen van het materiaal zijn de betreffende werkzaamheden aan de zogeheten raamdorpels – waar het asbestmateriaal onder zit – gestaakt.

De ingeschakelde specialist heeft de losse stukken volgens de daarbij behorende voorschriften opgeruimd. De betreffende constructiedelen die vast zitten, zijn afgedekt zodat er geen asbestdeeltjes kunnen vrijkomen.

Nu is gebleken dat het inderdaad om asbesthoudend materiaal gaat, wordt een asbestinventarisatie uitgevoerd. Daarin staat ook hoe het asbest moet worden verwijderd en onder welke voorwaarden dit moet gebeuren. Op die manier wordt voorkomen dat het asbestmateriaal een risico voor de volksgezondheid oplevert.

Na de asbestinventarisatie moeten formele stappen worden doorlopen, zoals het verrichten van een sloopmelding. Een gecertificeerd bedrijf moet vervolgens het asbesthoudend materiaal verwijderen volgens de voorwaarden in het rapport.
Omdat het asbesthoudend materiaal volgens de voorschriften is afgedekt, zijn overige voorzorgsmaatregelen niet nodig en blijft het stadhuis geopend voor bezoekers, bestuur en medewerkers.

De werkzaamheden waarbij het asbestmateriaal werd aangetroffen vormen onderdeel van een grote onderhoudsbeurt aan het stadhuis. Deze werkzaamheden lopen vooralsnog geen vertraging op, omdat er verder kan worden gewerkt aan andere onderdelen van het werk.
Provincie:
Tag(s):