dinsdag, 11. december 2012 - 21:41

Gemeente sluit per direct drie basisscholen vanwege vondst asbest

Hulst

Op dinsdag 11 december 2012 is besloten om 3 scholen in de gemeente Hulst met onmiddellijke ingang preventief te sluiten.

Het betreft de Moerschansschool te Hulst, De Oostvogel te Lamswaarde en Sint Jozefschool te Nieuw-Namen. Dit gebeurt in samenspraak met de directie en schoolbesturen van Stichting Leertij en Stichting Katholiek Onderwijs Hulst. Dit meldt de gemeente Hulst op haar website.

De scholen worden preventief gesloten omdat er asbestvezels zijn aangetroffen, waardoor nader onderzoek noodzakelijk is. Dit onderzoek vindt in de loop van deze week plaats. Tot het moment waarop de resultaten hiervan bekend zijn, kunnen de kinderen niet naar school.

Op nadrukkelijk verzoek van het Ministerie van Onderwijs wordt op alle scholen in Nederland die dateren van voor 1994 een asbestinventarisatie uitgevoerd. Uit de eerste inventarisatie bleken er in de gemeente Hulst 6 locaties te zijn waar aanleiding was voor een vervolgonderzoek. Deze onderzoeken zijn vorige week (week 49) uitgevoerd. De resultaten zijn vandaag bekend geworden. Deze tonen aan dat er op 3 scholen sprake is van asbestvezels.

De asbestvezels zijn in de 3 scholen aangetroffen in convectorputten van de cv-installatie. Om te bepalen of en in welke mate de vezels zijn verspreid, is het nodig om ter plaatse luchtmetingen te doen. Deze metingen zullen vandaag en morgen (11 en 12 december 2012) worden uitgevoerd. Na analyse in het laboratorium kan vervolgens worden vastgesteld in welke mate er sprake is van asbestverspreiding. Deze resultaten worden op vrijdag 14 december 2012 verwacht. In afwachting van de resultaten is besloten de 3 betreffende scholen met onmiddellijke ingang te sluiten. Bij de overige scholen zijn in de openbare ruimten geen asbestvezels aangetroffen.

De Moerschansschool te Hulst, De Oostvogel te Lamswaarde en Sint Jozefschool te Nieuw-Namen zijn vanaf dinsdag 11 december 2012 — 15.15 uur gesloten. De leerlingen hebben tot en met maandag 17 december 2012 vrij. De ouders wordt gevraagd zelf opvang te regelen. In gevallen waar dat niet lukt, kan men tijdens de lestijden terecht op de volgende noodopvanglocaties:

Voor de leerlingen van de Moerschansschool: De Nobelhorst te Hulst
Voor de leerlingen van De Oostvogel: Het Vogelnest te Hengstdijk
Voor de leerlingen van Sint Jozef: Sint Bernardus te Clinge.

Voor de leerlingen van de Moerschansschool geldt dat zij van huis uit rechtstreeks naar De Nobelhorst kunnen gaan. Vanaf de overige 2 gesloten scholen wordt in de ochtend (8.15 uur) vervoer geregeld naar de opvanglocaties. Aan het einde van de schooldag wordt er vervoer terug voorzien.

Als de resultaten van de luchtmetingen op vrijdag 14 december 2012 bekend zijn, kan worden beslist over de vervolgstappen. Mocht blijken dat het niet verantwoord is om de school te gebruiken, dan is langere sluiting van de scholen mogelijk aan de orde. Op dat moment zal moeten worden gezocht naar tijdelijke huisvesting.

Uiterlijk maandag 17 december 2012 worden ouders nader geïnformeerd over het vervolg.

Voor nadere informatie over asbest in relatie tot gezondheid, kan men terecht op de website van de GGD: www.ggdzeeland.nl/onderwerpen/milieu/informatieoverasbest/

Voor vragen kan men contact opnemen met de gemeente Hulst op tel. 0114-389000.

Dit telefoonnummer is op dinsdag 11 december 2012 tot 22.00 uur bereikbaar. Vanaf 12 december 2012 kan men er terecht tijdens kantooruren (van 9.00 tot 16.00 uur).
Provincie:
Tag(s):