donderdag, 28. juni 2012 - 14:19

Gemeente Utrecht erkent tientallen fouten in invoergegevens Monitoringstool Luchtkwaliteit

Utrecht

Dat de invoergegevens die gebruikt worden bij de berekeningen voor de luchtkwaliteit niet zo gedegen tot stand komen als de gemeente jaren lang heeft beweerd en door dure adviesbureaus heeft laten bevestigen, wordt nu door de gemeente erkend.

Dat gebeurde in een door wethouder Lintmeijer georganiseerd gesprek, waaraan van de kant van de gemeente werd deelgenomen door de programmamanager luchtkwaliteit en een deskundige van de afdeling Milieu en een vertegenwoordiging van de kant van de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid.

De gemeente gaf toe dat er voor de bussen wordt gerekend met te lage emissies (10-18% te laag), dat er inderdaad soms gerekend wordt met veel te lage intensiteiten (Monicabrug 68-81% te laag), dat er soms verkeerde wegtypen worden gebruikt (eenzijdige bebouwing in plaats van streetcanyon), dat voor bussen dezelfde stagnatiefactor moet worden gebruikt als voor het overige verkeer (bussen werden altijd geacht nergens last te hebben van stagnatie) en dat op veel wegvakken maar de helft van de intensiteit wordt ingevoerd (alleen de ene rijhelft en niet de andere).

Op onderdelen bleef verschil van mening bestaan. Bijvoorbeeld over de vraag of bij de vaststelling van de snelheidstypering moest worden uitgegaan van zowel de gemiddelde snelheid als het aantal stops of alleen van het aantal stops. De regelgeving gaat van het eerste uit, de gemeente doet het tweede. Er is afgesproken dat in vervolggesprekken op de overgebleven kwesties wordt ingegaan.

De Adviesgroep is voorlopig tevreden met het resultaat, vooral omdat de wethouder naar aanleiding van het gesprek tot de conclusie heeft moeten komen dat het belangrijk is naar kritische burgers te luisteren en dat dat de betrouwbaarheid van de luchtkwaliteitsberekening daadwerkelijk ten goede komt.
Provincie:
Tag(s):