woensdag, 20. juni 2012 - 9:44

Gemeente Zeist financieel gezondste gemeente provincie Utrecht

Zeist

Jaarlijks beoordeelt de provincie Utrecht alle financiële stukken van alle Utrechtse gemeenten. Op basis van die beoordeling ontstaat een ranglijst van de meest financiële gezonde gemeenten in de provincie. Dit jaar staat de gemeente Zeist op nummer één.

Ook de afgelopen jaren stond de gemeente op deze plek. Daarbij heeft de gemeente Zeist één van de laagste gemeentelijke lasten uit de provincie, zowel voor eigenaren als gebruikers van woningen en panden.

In het tot stand komen van de ranglijst worden verschillende financiële stukken beoordeeld zoals het begrotingssaldo 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2015. Uit de beoordeling blijkt dat de begroting gebaseerd is op betrouwbaar financieel beleid. Er worden geen lasten naar de toekomst doorgeschoven. De bezuinigingen die tot stand kwamen vanuit de bezuinigingsdialoog vormen een belangrijk onderdeel hiervan.

Dankzij de bezuinigingsdialoog zijn de eerste rijksbezuinigingen voorzien van passende maatregelen waardoor de gemeentelijke huishouding sluitend blijft, met nog steeds een lage gemeentelijke lastendruk. Risico’s kunnen binnen gezonde marges worden opgevangen. Er komen weer nieuwe rijksbezuinigingen aan. De effecten hiervan zullen moeten worden opgevangen, dit kan echter vanuit deze stabiele financiële situatie. Dit geeft de gemeente Zeist de kans ook volgende keuzes goed afgewogen te maken.

Wethouder Financiën Johan Varkevisser reageert: “We zijn de financieel gezondste gemeente van de provincie. Ook de afgelopen jaren stonden we op die eerste plek. Daar zijn we best trots op omdat we op deze manier de Zeister samenleving stabiliteit kunnen bieden. Door de bezuinigingsdialoog hebben we de eerste golf van rijksbezuinigingen kunnen tackelen. Een intensief proces, maar wel met duidelijke resultaten. De gemeentelijke begroting is goed in evenwicht. En we hebben een gezonde buffer, ook voor de toekomst.”
Provincie:
Tag(s):