dinsdag, 31. juli 2012 - 11:19

Gemeentehuis Abcoude te koop

Abcoude

Het college van B en W heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van het voormalig gemeentehuis in Abcoude.

Vrijdag 27 juli jl. is bij de notaris de voorlopige koopovereenkomst getekend. De koper wil de gebouwen in oude staat terugbrengen en voor het voormalige Polderhuis een monumentenstatus aanvragen.

Het voormalig gemeentehuis van Abcoude - dat bestaat uit het Polder- en gemeentehuis met daaraan gekoppeld drie voormalige woonhuizen - wordt sinds begin vorig jaar niet meer gebruikt. Sinds de herindeling zijn alle ambtenaren gehuisvest in Mijdrecht. In het najaar is het voormalig gemeentehuis actief in de verkoop gebracht.

Karakteristieke herenhuizen
In de plannen van de koper, de heer C. Krul uit Abcoude, worden de voormalige woonhuizen weer karakteristieke herenhuizen. Zij krijgen voor de levering een woonbestemming. Het Polder- en gemeentehuis krijgt de bestemming ‘centrumdoeleinden’. De koper wil dit gebouw als woning, mogelijk met kantoor aan huis, gaan gebruiken. De plannen voor het toekomstige gebruik passen in de visie van de gemeente. Om ze te kunnen realiseren, is een kleine wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Gezien het feit dat het pand al geruime tijd leeg staat, wil het college hiervoor een versnelde procedure volgen. Voor omwonenden wordt in september een bijeenkomst georganiseerd waarin zij nader worden geïnformeerd over de procedure en waarin de heer Krul zijn plannen zal toelichten. Omwonenden krijgen hiervoor nog een uitnodiging.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt in september ter inzage gelegd en zal in december aan de gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling. Als de raad het plan vaststelt, wordt het bestemmingsplan per 2013 onherroepelijk.

Met de koper is afgesproken dat de verkoop pas definitief wordt afgerond als de bestemmingswijziging onherroepelijk is. Ook de gemeenteraad van De Ronde Venen dient zich nog over de koopovereenkomst uit te spreken.
“Ik ben blij dat we met de verkoop nu snel een eind kunnen maken aan de leegstand en dat deze mooie plek in het centrum van Abcoude weer gaat leven”, zegt wethouder Pieter Palm in een reactie. “Dat juist een lokale ondernemer naar voren stapt om de allure van de bijzondere gebouwen weer te herstellen, is een teken van kracht van de samenleving in Abcoude.”
Provincie:
Tag(s):