woensdag, 8. februari 2012 - 20:38

Gemeenten en provinciegaan gezamenlijke milieutaken uitvoeren

Regio

De Colleges van Drentse gemeenten en Gedeputeerde Staten hebben op dinsdag ingestemd met de contourennota Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD).

In deze nota is vastgelegd dat gemeenten en provincie er naar streven om vanaf 1 januari 2013 te werken vanuit één uitvoeringsdienst waarin alle milieutaken zijn ondergebracht. Het zogeheten milieubrede takenpakket bevat alle milieuvergunningverlening, milieumeldingen, milieutoezicht en handhaving, bodemtaken en milieuspecialismen. Deze taken zijn nu nog verdeeld over provincie en gemeenten.

De vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst is een opdracht vanuit het rijk. De RUD maakt volgens het kabinet een eind aan de huidige versnippering van vergunningverlening, en toezicht en handhaving. De samenwerking in een RUD moet leiden tot een hogere kwaliteit en lagere kosten. Het streven is om de reguliere kosten in 2013 lager te laten zijn dan de gezamenlijke uitgaven van gemeenten en provincie in 2012 voor de taken die overgaan.

Medewerkers van de gemeenten en de provincie die taken uitvoeren onder het milieubrede takenpakket, komen in dienst bij de RUD. Hiervoor wordt een sociaal plan gemaakt, waarbij de vakbonden en ondernemingsraden worden betrokken. Voor inwoners van Drenthe blijft het Klant Contact Centrum van de gemeenten of provincie het eerste aanspreekpunt voor vragen over milieutaken.
Provincie:
Tag(s):