donderdag, 10. mei 2012 - 14:06

Gemeenten en waterschap handhaven op 24-uurs(afmeer)regeling Veerse Meer

De gemeenten Goes, Middelburg, Veere en Noord-Beveland en waterschap Scheldestromen gaan tijdens het weekend van Hemelvaart en Pinksteren gezamenlijk handhaven op de ‘24-uurs (af-meer)regeling’ die geldt in het Veerse Meer.

Tijdens het hoogseizoen wordt deze controle ook meegenomen in de jaarlijkse surveillance.

In het Veerse Meer liggen veel openbare steigers. Om ervoor te zorgen dat iedereen om de beurt ergens kan afmeren en van de omgeving kan genieten, is de 24-uursregeling voor een groot deel van het Veerse Meer ingesteld. Dit betekent dat recreanten niet langer dan een etmaal achter-een op één plek gratis mogen blijven liggen. Binnen 24 uur moeten vaartuigen minstens 150 me-ter verplaatst worden. Handhaving is gewenst omdat er jaarlijks recreanten zijn die gedurende een langere periode steigers bezet houden. Hierdoor krijgen anderen geen toegang tot bepaalde gebieden. Er komen hier regelmatig klachten over binnen. De handhaving op deze regeling wordt ondersteund door de Gebruikersraad Veerse Meer, een vertegenwoordiging van onder andere watersportverenigingen, jachthavens en de Recron.

Gemeenten rondom het meer en het waterschap leveren buitengewoon opsporingsambtenaren voor de acties en het waterschap stelt zijn speedboot de Stormvogel ter beschikking. De boot wordt ingezet voor de controles van de eilandensteigers en auto’s worden ingezet voor de controles van de walsteigers. De medewerkers delen bij de controles flyers uit om mensen te wijzen op het belang van de 24-uursregeling. Na 24 uur komen ze terug in de hoop dat iedereen plaats heeft gemaakt voor een ander. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er geverbaliseerd.

In oktober wordt de handhaving op de 24-uursregeling geëvalueerd samen met de overige surveillances.
Provincie:
Tag(s):