vrijdag, 14. december 2012 - 13:26 Update: 08-07-2014 0:44

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt met 1% naar 102%

Amsterdam

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen bedroeg eind november 102% tegenover 101% eind september.

'Dat is de hoogste stand sinds juni 2011', meldt de Nederlansche Bank (DNB) vrijdag.

De dekkingsgraad — de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen — is vooral gestegen dankzij positieve beleggingsrendementen. De rentetermijnstructuur wijzigde in deze periode nauwelijks.

De omvang van de beschikbare middelen van de pensioenfondsen groeide in deze periode als gevolg van positieve beleggingsrendementen. Aandelenindices namen in de periode oktober-november toe. Zo steeg de voor pensioenfondsen belangrijke MSCI World Index met 1%.

Ook op de obligatieportefeuille behaalden pensioenfondsen een positief rendement als gevolg van de daling van de kapitaalmarktrente. De rente op de jongste 10-jarige staatslening daalde in deze periode met zo’n 12 basispunten naar 1,6%. De waarde van de verplichtingen bleef min of meer stabiel, omdat veranderingen in de rentetermijnstructuur als geheel gering waren.

Eind-november hadden 165 pensioenfondsen een dekkingsgraad van minder dan 105% tegen 187 pensioenfondsen eind september. Deze fondsen verkeerden daarmee in een dekkingstekort. Bij deze fondsen zijn 4,4 miljoen actieve deelnemers en 2,2 miljoen pensioengerechtigden aangesloten.
Categorie:
Tag(s):