woensdag, 17. oktober 2012 - 14:58

Gestolen schapen terecht door DNA-onderzoek

In het onderzoek naar de schapendiefstallen in Ammerzoden en Well, 13 september jongstleden, is bij een aantal inbeslaggenomen schapen DNA-verwantschapsonderzoek ingesteld. Hieruit is gebleken dat deze schapen inderdaad afkomstig zijn van de diefstallen in de Bommelerwaard.

Het onderzoek heeft er in geresulteerd dat de uitkomsten van deze verwantschapsonderzoeken matches hebben opgeleverd met rammen op de bedrijven in Ammerzoden en Well waar de schapen zijn gestolen.

De aangevers zijn in kennis gesteld van de positieve matches. Omdat de beesten in beslag zijn genomen beslist het Openbaar Ministerie over de teruggave aan de eigenaren.

In Ammerzoden en Well zijn in totaal 249 schapen gestolen. Er zijn 354 schapen in beslaggenomen. Of de resterende 105 schapen ook van diefstal afkomstig zijn kon nog niet worden vastgesteld. Dit zal uit verder onderzoek moeten blijken.

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de districtsrecherche De Waarden en inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, wordt voorgezet. In deze fase van het onderzoek wordt in het bijzonder gekeken wie als verdachte(n) aangemerkt kunnen worden.

Meer informatie omtrent de schapen diefstallen geeft de politie vandaag 17 oktober niet vrij in verband met het onderzoek.
Provincie:
Tag(s):