dinsdag, 7. augustus 2012 - 16:12

Gevaarlijke alg zorgt voor zwemverbod Ouwerkerkse Kreek

Ouwerkerk

In uitsluitend het oostelijk deel van de Ouwerkerkse Kreek bij Ouwerkerk is dinoflagellaat aangetroffen. Dit is een algensoort.

De inname van het water kan risico's geven voor de gezondheid. Vorige week is er een hond overleden nadat deze in contact was geweest met het water. Naar aanleiding van het aantreffen van deze algensoort is eerder al besloten om waarschuwingsborden te plaatsen bij de kreek.

Er zijn verdere metingen naar de algensoort gedaan. De uitslagen van eerder genomen monsters zijn vandaag bekend geworden.

De metingen wijzen uit dat het noodzakelijk is om, uit voorzorg, niet alleen voor het oostelijke deel maar voor de gehele kreek een algeheel zwemverbod af te geven. Zwemmen in de kreek is vanaf heden dus verboden.

Om de algensoort binnen de kreek te houden, is vandaag het spuien van water uit voorzorg vanuit de kreek naar de Oosterschelde tot nader order stopgezet.

Er wordt nu nader onderzoek gedaan naar de concentraties van de algen en of op basis hiervan verdere maatregelen genomen moeten worden.
Provincie:
Tag(s):