dinsdag, 21. februari 2012 - 17:01

Gevangenisstraf en TBS voor seksueel misbruik minderjarige jongetjes

Alkmaar

De rechtbank Alkmaar heeft een 37-jarige man uit Langedijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden en TBS met voorwaarden.

De rechtbank acht de man schuldig aan ontucht met en het seksueel binnendringen bij twee minderjarige jongetjes met een verstandelijke beperking. De verdachte was de gezinsbegeleider van hen.

De rechtbank heeft de zaak eerder behandeld op de zitting van 15 november vorig jaar. Toen moest het onderzoek worden heropend om een inrichting te vinden waar de man aansluitend op zijn gevangenisstraf kan worden behandeld.

Strafmotivering
De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van veertig maanden. De rechtbank komt tot een lagere straf omdat de man in het kader van de TBS met voorwaarden een zeer langdurig behandeltraject moet volgen. Daarnaast heeft de rechtbank meegewogen dat de man een blanco strafblad heeft, verminderd toerekeningsvatbaar is en dat hij zijn misdaden direct na het eerste gesprek heeft toegegeven. Van belang is ook dat er geen sprake is geweest van langdurig en intensief seksueel misbruik van de slachtoffers. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij als de gezinsbegeleider van twee kwetsbare jongetjes, misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat in hem werd gesteld.

Motivering van de maatregel
Op grond van het gevaar voor herhaling van seksueel misbruik als de man niet langdurig en intensief wordt behandeld, heeft de rechtbank de maatregel van TBS met voorwaarden opgelegd. De man wordt geplaatst in de forensisch psychiatrische kliniek in Assen, zo nodig na een overbruggingsperiode bij de GGZ in Heiloo. Daarnaast zal de man onder begeleiding komen van Reclassering Nederland, waarbij hij zich moet houden aan de aanwijzingen van de reclassering voor zolang de tbs voortduurt.

Bijzondere voorwaarde en schadevergoeding
Als bijzondere voorwaarde legt de rechtbank op dat de man zich moet onthouden van werkzaamheden, zowel vrijwillig als in dienstverband, die betrekking hebben op de hulp en begeleiding van jonge kinderen. Ook mag hij geen contact zoeken met de slachtoffers of directe familie. Hij moet de slachtoffers een schadevergoeding betalen voor de geleden immateriële schade.
Provincie:
Tag(s):