donderdag, 13. december 2012 - 14:27

Gevangenisstraf voor 77-jarige Utrechtse huisjesmelker

Utrecht

Een 77-jarige huisbaas uit Utrecht is donderdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk voor het plegen van een zevental strafbare feiten. Ook moet hij drie maanden gevangenisstraf uitzitten die eerder voorwaardelijk waren opgelegd.

De man bedreigde onder meer enkele van zijn huurders, mishandelde een medewerker van de gemeente die toezicht hield op verbouwactiviteiten en maakte in een brief een wethouder en gemeenteambtenaren uit voor ‘Nazi-hufters’. Ook verduisterde hij een brief die aan een van zijn huurders was gericht.

Volgens de rechtbank heeft de huisbaas laten zien geen respect te hebben voor de betreffende huurders, noch voor de gemeenteambtenaren waarmee hij als eigenaar van diverse panden te maken heeft. Hij is denigrerend naar deze mensen en hij denkt dat het hem geoorloofd is alles tegen hen te zeggen. Op deze wijze voerde hij een terreur, of, zoals hij het zelf tijdens de zitting noemde, een oorlog. En dat terwijl de gemeenteambtenaren probeerden hun werk goed te doen en zijn huurders hoopten op een veilige woonomgeving.

De rechtbank constateerde dat de huisbaas al eerder veroordeeld is en zijn gedrag niet heeft willen veranderen en daar nog steeds de ernst niet van inziet. Uit het reclasseringsrapport blijkt dat hij in de feiten die hem verweten worden niets strafbaars ziet.

Volgens de rechtbank is er daarom geen ruimte meer voor de oplegging van een werkstraf of een geldboete. De rechtbank legde een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op, met het oog op het voorkomen van het plegen van nieuwe strafbare feiten door de verdachte.

De straf is lager dan de eis, omdat de verdachte van één feit werd vrijgesproken Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf gelet op de leeftijd van verdachte een zwaar middel is en dat de opgelegde straf in een redelijke verhouding staat tot de ernst van de gepleegde feiten.
Provincie:
Tag(s):