maandag, 2. juli 2012 - 13:34

Gevangenisstraf voor poging overval

Arnhem

De rechtbank heeft een 30-jarige vrouw uit Tiel veroordeeld voor het plegen van een overval op een drogisterij in Tiel. De vouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 52 weken, waarvan 46 weken voorwaardelijk.

Als bijzondere voorwaarden heeft de rechtbank aan de vrouw een meldingsgebod bij de reclassering opgelegd, en daarnaast een behandelverplichting en een middelencontrole. Behalve de gevangenisstraf heeft de rechtbank aan de vrouw ook de maximale werkstraf van 240 uur opgelegd. De rechtbank benadrukt dat het om een ernstig feit gaat, dat zeer beangstigend voor het slachtoffer is geweest.

Brief slachtoffer
Het slachtoffer heeft — in een door de verdediging ter terechtzitting aan de rechtbank overhandigde — brief aan verdachte verwoord welke psychische gevolgen het delict voor haar heeft gehad en hoe zij daar nog mee worstelt. Daarnaast veroorzaken, zo is algemeen bekend, dergelijke brutale delicten gevoelens van angst en onveiligheid binnen de samenleving in het algemeen.

Hogere gevangenisstraf dan geëist
De rechtbank rekent verdachte in hoge mate aan dat zij bij haar behoefte om snel aan geld te komen — om welke reden dan ook — heeft geprobeerd iemand af te persen in plaats van het geld op legale wijze te vergaren. Dat het een ‘wanhoopsdaad’ was, zoals de raadsman heeft benadrukt, doet daaraan niet af. Met name gelet op de ernst van het feit en met verwijzing naar wat bij dit soort delicten aan straffen wordt opgelegd, heeft de rechtbank een hogere gevangenisstraf opgelegd dan door de officier van justitie is geëist.

Omdat het er echter op lijkt dat de vrouw een weg is ingeslagen waarbij zij haar leven probeert te beteren, heeft de rechtbank een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk opgelegd met de bijzondere voorwaarden zoals boven genoemd.
Provincie:
Tag(s):