dinsdag, 18. september 2012 - 21:11

Gezamenlijke aanpak spoorlijn

Emmen

De provincie Drenthe en de gemeente Emmen hebben gezamenlijk
uitgesproken zich in te zetten voor een versnelde aanleg van de
passeerstroken voor de spoorlijn Emmen-Zwolle. De provincie is al langere
tijd bezig met de voorbereiding van deze aanpassing aan het spoor om
hiermee tot een kwartiersdienst tussen Emmen en Zwolle te kunnen
komen. De gemeente Emmen gaat vooruitlopend waar mogelijk de
onderzoeken starten om deze verdubbeling van de passeerstroken mogelijk
te maken.

De provincie Drenthe en gemeente Emmen geven aan dat deze gezamenlijke inspanning er toe moet leiden dat zowel de verbinding als de vervoerswaarde van deze lijn wordt verbeterd. ‘We zullen ons maximaal inspannen om op een zo kort mogelijke termijn een rendabele verbinding met een kwartiersdienst tussen Emmen en Zwolle te realiseren’, aldus gedeputeerde Henk Brink.

Daarnaast is door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) aan
Prorail gevraagd om het knooppunt Herfte met voorrang aan te pakken.
Per 9 december 2012 gaat Arriva de treindienst Emmen-Zwolle verzorgen. De basis is voorlopig een halfuursdienst. Op het traject Coevorden – Zwolle gaan in de spits extra sneltreinen rijden. Vanwege het ontbreken van de noodzakelijke infrastructuur is het nog niet mogelijk om een kwartiersdienst op het gehele traject Emmen-Zwolle te kunnen aanbieden. In de huidige situatie ontbreekt het aan passeermogelijkheden nabij station Emmen Zuid en op het traject
Coevorden – Nieuw-Amsterdam.
Provincie:
Tag(s):