vrijdag, 27. april 2012 - 10:06

Gezamenlijke aanpak tegen import illegaal bier

Den Haag

Op woensdag 25 april 2012 hebben staatssecretaris Weekers van Financiën en Cees-Jan Adema, directeur vereniging Nederlandse Brouwers, een gezamenlijke Intentieverklaring ondertekend om illegale import van bier verder tegen te gaan. Dit heeft het ministerie van Financiën vrijdag bekendgemaakt.

Staatssecretaris Weekers is verheugd over de ondertekening: “Concurrentievervalsing en belastingontduiking zijn oneerlijk tegenover bonafide ondernemers en alle andere belastingbetalers die gewoon hun bijdrage aan de schatkist leveren. De brouwers en ik zijn dan ook zeer gemotiveerd fraudeurs aan te pakken. Niet alleen deze week, maar het hele jaar door.”

Naleving regels accijnsafdracht
In de intentieverklaring spreken de staatssecretaris, namens de Douane, en de Nederlandse brouwers uit wat ze van elkaar mogen verwachten in het uitwisselen van informatie en gegevens om ervoor te zorgen dat de regels voor accijnsafdracht worden nageleefd. Dit met als doel de import van bier waarover geen accijns wordt betaald, beter in kaart te krijgen en de controle op de naleving van accijnsregels voor de handel in bier, te verbeteren.

De Nederlandse brouwers zijn ook enthousiast over het ondertekenen van de gezamenlijke Intentieverklaring. Cees-Jan Adema: “Door de grote accijnsverschillen met onze buurlanden Duitsland en België wordt veel bier over de grens gekocht, zowel door consumenten als ondernemers. Uit het oogpunt van vrij verkeer van goederen mag dit natuurlijk ook, zolang ondernemers zich aan de regels houden en accijnzen in Nederland afdragen. We verwachten dat door de samenwerking met de Douane het kaf van het koren wordt gescheiden, waardoor de schatkist geen opbrengsten meer zal mislopen en de brouwers geen onnodige verliezen meer leiden.”

Acties Douane
De Douane heeft in een eerder stadium reeds signalen van de brouwers gekregen dat er bier met een commercieel doel buiten Nederland wordt aangekocht en waarbij Nederlandse accijns niet wordt afgedragen.

Aan het begin van de week heeft de Douane in de grensstreken al vervoerscontroles uitgevoerd. In de aanloop naar Koninginnedag zal de Douane in een aantal grote steden ter plaatse bij horecagelegenheden, nog meer controles gaan uitvoeren. Zij controleert daarbij op het voorhanden hebben van, het vervoer van en de herkomst van bier. Doel is om vast te stellen of het aanwezige bier in de Nederlandse accijnsheffing betrokken is.

Bij de controles telt de Douane de voorraden en controleert ze de bijbehorende papieren. Bij het vermoeden van ontduiking van onder andere accijns worden er vervolgcontroles ingesteld. Deze richten zich dan op de administratie van de ondernemers.
Provincie:
Tag(s):