maandag, 9. juli 2012 - 17:58

'Gigastal Grubbenvorst met miljoenen overheidsgeld gesubsidieerd'

De geplande omstreden gigastal in Grubbenvorst - voor 1.1 miljoen plofkippen en 35.000 varkens – zou achter de schermen van alle kanten door de overheid worden gesubsidieerd. Dit blijkt maandag uit onderzoek van Wakker Dier.

Voor de bouw van de gigastal zou volgens Wakker Dier €2,1 miljoen aan subsidies van het Rijk en de provincie zijn toegezegd. Daarnaast komt het megabedrijf in aanmerking voor financiële voordeeltjes tot een bedrag van €11 miljoen.

‘Er worden subsidies verstrekt voor onder meer PR en communicatie rond de bouw van de gigastal, adviesdiensten, het oplossen van juridische knelpunten en marketingkosten’, aldus Wakker Dier.

De bevindingen zijn opmerkelijk, omdat staatssecretaris Bleker veebedrijven met meer dan een miljoen kippen eerder nog een ‘exces’ noemde. Er is wetgeving in de maak om megastallen met meer dan 240.000 plofkippen of 10.000 vleesvarkens te verbieden om ‘extreme industrialisatie’ te voorkomen.

Wakker Dier wil dat het geld zoveel mogelijk worden geblokkeerd en teruggevorderd. Daarnaast wil Wakker Dier dat megastallen expliciet worden uitgesloten van subsidies om dergelijke omstreden subsidies in de toekomst te voorkomen.

De stal dreigt 11 keer groter te worden dan de grens van een megastal en 8 keer groter dan de grens die in het wetsvoorstel van Bleker staat. Daarmee wordt het verreweg de grootste stal van Nederland; de eerste gigastal.

“Ongelooflijk dat deze gigastal, waar zoveel maatschappelijke weerstand tegen is, achter de schermen van alle kanten onze belastingcenten toegeschoven krijgt. Het wordt daarmee de eerste staatskolchoz van Nederland”, aldus Wakker Dier.

De megastal krijgt in ieder geval subsidie van het Rijk en de provincie Limburg. Het totaal aan toegezegde subsidies bedraagt minimaal €2.1 miljoen maar wordt deels pas uitgekeerd bij realisering. Daarnaast krijgt het bedrijf financiële voordeeltjes van de gemeente en profiteert het van EU-fondsen.

Deze voordeeltjes en subsidies zijn deels algemene regelingen waar elke veehouder gebruik van kan maken. Wakker Dier wil dat bij dergelijke regelingen in de subsidievoorwaarden wordt vastgelegd dat megastallen van subsidie worden uitgesloten.

Bleker is momenteel wetgeving aan het opstellen om grenzen te kunnen stellen aan megastallen. Besluitvorming is echter over de verkiezingen van september heen getild. Hij stelde hierover: "Excessen, zoals een bedrijf met een miljoen kippen of meer, passen niet bij Nederland.

”Afgelopen maart stelde hij bij een discussie over aanstaande wetgeving tegen megastallen, expliciet over de gigastal in Grubbenvorst: "Bedrijven met 35.000 slachtvarkens of 1,2 miljoen slachtkippen zijn niet goed voor de maatschappelijke acceptatie.”
Provincie:
Tag(s):