donderdag, 11. oktober 2012 - 11:18

Green Deal: Groene gevangenis Veenhuizen

Veenhuizen

Donderdag tekenden het Rijk, de provincie Drenthe, de gemeente Noordenveld en de Drentse Energie Organisatie een Green Deal voor het verduurzamen van de gevangenis in Veenhuizen.

In de directe omgeving van Veenhuizen is veel biomassa beschikbaar uit het beheer van natuur en landschap. Het Rijk wil deze lokale biomassa gaan gebruiken om (een deel van) van de gevangenis te verwarmen. Zo krijgt de gevangenis in Veenhuizen een duurzamere energievoorziening in combinatie met een beter beheer van natuur en landschap in de
omgeving van Veenhuizen. Op langere termijn zal mogelijk zelfs een deel van het beheer gefinancierd kunnen worden uit opbrengsten van de biomassa. Daarom gaan de partijen onderzoeken of er een biomassacentrale te realiseren is.

Het Rijk streeft naar een CO2-neutraal energieverbruik en een duurzamere energievoorziening in het algemeen en zal hiertoe onder meer het energieverbruik van rijksgebouwen met 25% reduceren in 2020. Penitentiaire inrichtingen, waaronder de gevangenis in Veenhuizen, kennen een hoog energieverbruik. Veenhuizen kan als voorbeeld dienen voor vergelijkbare locaties van het Rijk.

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin ondertekent de Green Deal voor de provincie Drenthe. “Energie komt steeds vaker direct uit de regio. Gebruikmaken van wat er binnen handbereik beschikbaar is. Daarom ondersteunen we deze plannen van harte. Nieuwe energieconcepten
zijn ook nog eens een mooie aanvulling op het Rijksmonumentale complex Veenhuizen, dat ook op de voorlopige lijst voor Unesco Werelderfgoed staat,” zo zegt zij. “Daarnaast is het goed dat de Drentse Energie Organisatie meewerkt aan het verder uitwerken van de businesscase.” Het
project past in de gebieds- en ontwikkelingsgerichte benadering van erfgoed zoals wordt nagestreefd in de Visie Erfgoed en Ruimte van het Ministerie van OCW. De realisatie van het project in Veenhuizen levert ook een substantiële bijdrage aan de versnelling van de omschakeling naar een duurzame energiehuishouding in Drenthe.
Provincie:
Tag(s):