woensdag, 28. november 2012 - 9:27

Greenpeace: Nijmegen eerste gentechvrije zone van Nederland

De gemeente Nijmegen is de eerste gemeente in Nederland met een juridisch bindende gentechvrije zone. In het bestemmingsplan is bepaald dat in delen van het Nijmeegse buitengebied geen gentechgewassen mogen groeien.

Daarmee wil de gemeente de boeren én de natuur beschermen tegen de verontreinigende effecten van gentechlandbouw. Diverse gemeenten willen dit voorbeeld volgen.

De gentechvrije zones in het buitengebied Ooyse Schependom zijn een gevolg van het burgerinitiatief tegen genetisch gemanipuleerde gewassen in Nijmegen. ‘Als de buurman van een biologische boer gentechgewassen plant, kan dat de biologisch geteelde gewassen besmetten. Die boer kan zijn gewassen dan niet meer als biologisch verkopen. Dat levert niet alleen schade op, het tast de kern van de biologische landbouw aan. Alleen door grote gebieden geheel gentechvrij te verklaren, kun je deze ongewenste invloed beperken tot aan de randen van die zone’, zegt Dirk Hart van het burgerinitiatief.

De ruim 4000 handtekeningen onder dit burgerinitiatief tegen gentech overtuigden de gemeenteraad ervan om robuuste stappen te zetten. Al in het voorjaar van 2012 riep de gemeente Nijmegen de Ooyse Schependom uit tot gentechvrije zone. Het ministerie van Landbouw liet toen weten dat deze uitspraak slechts symbolisch is, omdat gemeenten niet kunnen beslissen over het al dan niet toelaten van genetisch gemanipuleerde gewassen. Door de gentechvrije zones in het bestemmingsplan te verankeren, krijgt de gentechvrij-verklaring een bindende juridische basis. Biologische boeren en natuurbeheerders in het gebied zijn er op deze manier van verzekerd dat gentechvrij ook gentechvrij blijft.

Nijmegen sluit zich aan bij een bredere Europese beweging van regio’s en gemeenten die genetisch gemanipuleerde gewassen weren. Terwijl Brussel ieder moment kan beslissen om nog meer gentechteelt in Europa toe te staan, zijn in Europa ruim 450 van deze gentechvrije regio’s ingesteld. Het doel is om de lokale landbouw en de natuur te beschermen. Ook in Nederland onderzoeken diverse gemeenten, in navolging van Nijmegen, hoe gentechvrije zones kunnen worden vastgelegd.

In de gemeente Culemborg wordt op dit moment het bestemmingsplan herzien. Daarbij is het inzetten op gentechvrije zones het uitgangspunt. Ook in bijvoorbeeld provincie Friesland en Borger Odoorn onderzoeken politici de mogelijkheden voor het instellen van gentechvrije zones.

Herman van Bekkem, gentechexpert bij Greenpeace, reageert verheugd. ‘‘Als de Rijksoverheid onze biologische boeren en de natuur niet wil beschermen, moeten we het zelf op lokaal niveau regelen. Nijmegen laat zien dat burgers en gemeenten de opmars van genetisch gemanipuleerde gewassen kunnen tegenhouden. Wij hopen op een sneeuwbaleffect.’
Provincie:
Tag(s):