woensdag, 21. november 2012 - 9:40

Groener bedrijfsleven door Het Nieuwe Werken

Het Nederlandse bedrijfsleven kan zijn energieverbruik en reiskilometers fors terugdringen als medewerkers hun werk flexibeler indelen.

Als kantoorpersoneel een of twee dagen per week thuis of elders werkt en 20 procent van de zakentrips wordt vervangen door tele- en videoconferenties, levert dat in 2020 een energiebesparing op die gelijk staat aan het jaarlijkse gas- en stroomverbruik van alle huishoudens in Amsterdam en Rotterdam.

Dat is de conclusie van het rapport Het Nieuwe Werken in 2020 van onderzoeksbureau Ecofys, dat is gemaakt in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Door lager energieverbruik en minder reiskilometers is Het Nieuwe Werken beter voor het milieu. Kantoormedewerkers die flexibeler werken en minder reizen, zorgen voor een lagere CO2-uitstoot. Nederland moet van Europa in 2020 20 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van 5 miljoen huishoudens. Als het scenario in het rapport werkelijkheid wordt, is de CO2-reductie 4 procent van de totale CO2-reductie die is afgesproken met Europa.

Huiverig
“Veel bedrijven lijken nog wat huiverig om Het Nieuwe Werken enthousiast te stimuleren,” zegt Johan van de Gronden, directeur van het WNF. “Dat is jammer, want er zijn veel voordelen. Bedrijven besparen energie en dus geld én ze krijgen er vaak tevreden medewerkers als bonus bij. Het Nieuwe Werken is misschien wel de leukste manier om CO2-uitstoot te verminderen en daarmee opwarming van de aarde tegen te gaan.”

Diverse studies wijzen uit dat medewerkers meer tevreden zijn als ze vaker zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze werken. Dat betekent bijvoorbeeld niet verplicht in de file staan en flexibeler omgaan met zorgtaken thuis. Ook hebben bedrijven minder kantoorruimte nodig als medewerkers vaker thuis of elders werken. Bovendien wordt bespaard op kosten van zakenreizen als medewerkers vaker gebruik maken van tele- en videoconferenties voor vergaderingen.

Nationaal Sustainability Congres
Het rapport Het Nieuwe Werken in 2020 wordt samen met WNF-partner KPN gelanceerd op het Nationaal Sustainability Congres in Nieuwegein. KPN en WNF werken in het Climate Savers-programma aan vermindering van de CO2-uitstoot door energiebesparing en gebruik van duurzame energie. Het Nieuwe Werken door inzet van ict-technologie is een van de manieren waarop KPN zijn CO2-voetafdruk vermindert. Daarnaast werkt KPN onder meer aan zuiniger datacenters en kantoren, energiezuinige producten en gebruik van 100% groene stroom voor de eigen kantoren.
Provincie:
Tag(s):