maandag, 4. juni 2012 - 9:38

GroenLinks: overheid moet meer informatie openbaar maken

Volgens GroenLinks moet de overheid meer informatie openbaar maken. GroenLinks Tweede Kamerlid Mariko Peters presenteert daarom maandag haar Wob initiatiefwetsvoorstel om de openbaarheid van bestuur en vrijheid van informatie te verruimen. Dit meldt de partij op haar site.

De Wob (Wet openbaarheid van bestuur) gaat op de schop! De huidige Wob kent veel mankementen. Veel onvoorzichtig bestuurlijk handelen en bestedingen blijft oncontroleerbaar doordat informatie uit de openbaarheid wordt gehouden, zoals bij mislukte ict-projecten als de databank vingerafdrukken of grote infrastructurele werken als de HSL.

Peters: "Teveel informatie blijft nu geheim. Burgers, journalisten, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten op elk moment de overheid kunnen controleren om te zien of regels worden nageleefd en geld en kansen niet worden verspild. Maar dat niet alleen. De overheid moet zich systematisch open durven stellen voor de creativiteit, innovatiekracht en suggesties die vanuit de samenleving komen om het bestuur beter te maken."

In het initiatiefwetsvoorstel worden de volgende punten geregeld:

Zo moet de toegang tot overheidsinformatie eenrecht worden in plaats van gunst en komt er een onafhankelijke informatiecommissaris die toezicht houdt op openbaarheid.
Alle met publiek geld gefinancierde publieke diensten worden open en transparant en openbaarheid wordt de regel, uitzonderingen worden verscherpt.
En de informatie komt sneller en systematisch digitaal beschikbaar, vindbaar met een register, in open standaard en geschikt voor hergebruik.

Peters: "Nederland scoort qua transparantie van bestuur matig op de internationale ranglijsten. In een democratische samenleving in het digitale tijdperk moeten burgers en bedrijven 24/7 mee kunnen doen. De politiek heeft niet alle oplossingen en doet niet automatisch alles op de beste manier. Een transparante overheid maakt de samenleving slimmer en sterker.”
Provincie:
Tag(s):