vrijdag, 6. januari 2012 - 10:38

Groningen proeftuin voor energiesystemen van de toekomst

Groningen

Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Noord-Nederland speelt hierop in door het Energy Transition Center (EnTranCe) op te zetten.

Deze proeftuin op energiegebied brengt bedrijfsleven, ondernemers en onderwijsinstituten bij elkaar om gezamenlijk te werken aan de energievoorziening van morgen.

EnTranCe wil een entree zijn om van goede, creatieve ideeën en voorstellen op energiegebied succesvolle projecten en producten te maken. Voor de verdere uitwerking, ontwikkeling en projectbegeleiding van de energievoorstellen kunnen mensen, bedrijven en aspirant-ondernemers gebruikmaken van de uitgebreide technische faciliteiten die het Energy Transition Center biedt. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de veelomvattende expertise van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven.

Tijdens zijn nieuwjaarsspeech van Energy Valley in Groningen sprak Commissaris van de Koningin Max van den Berg de verwachting uit dat dit nieuwe initiatief de positie van Noord-Nederland als energieregio verder zal versterken. Het Energy Transition Center wordt ondergebracht op het Zernike-terrein van de Rijksuniversiteit Groningen.
Provincie:
Tag(s):