dinsdag, 27. maart 2012 - 13:55

Groninger hiv-zaak moet over

Den Haag

De Groninger hiv-zaak moet opnieuw worden behandeld. De Hoge Raad vindt dat niet voldoende duidelijk is of de slachtoffers in die zaak hun hiv-besmetting hebben opgelopen door injecties met besmet bloed of door onbeschermde seks.

Twee verdachten hadden eerder al straffen van 12 en 9 jaar gekregen. Het hof achtte hen schuldig aan het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Injecteren hogere kans op hiv-besmetting
Dat de kans op hiv-besmetting door seks met derden veel kleiner is dan de kans op besmetting door het injecteren door de verdachten, betekent nog niet dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de besmetting het gevolg is van onbeschermde seks. Het hof heeft dus nog onvoldoende uitgesloten dat ieder slachtoffer zijn hiv-besmetting ook via onbeschermde seks had kunnen oplopen. Dat moet alsnog worden onderzocht. Daarom wordt de uitspraak van het hof Leeuwarden vernietigd.

De Hoge Raad merkt nog op dat onzekerheid over het noodzakelijke causale verband tussen de gedraging van een verdachte en het voltooide delict meestal geen probleem zal zijn om een poging tot dat delict aan te nemen.

Gevolg van deze uitspraak
De beide zaken moeten opnieuw, ditmaal door het hof Arnhem, worden behandeld.

Achtergrond
De verdachten organiseerden in 2005 en 2006 in Groningen en in Scharmer seksfeestjes voor homoseksuele mannen. Deelnemers werden uitgenodigd via internet en homo-ontmoetingsplaatsen. Op de feestjes hadden aanwezige mannen beschermde of onbeschermde seks met elkaar. De beide verdachten Peter M. en Hans J. waren drager van het aids veroorzakende hiv-virus en waren hiervan op de hoogte. Verdachte Peter M. opperde het plan andere mannen bewust met hiv te besmetten met het doel binnen deze besmette groep met mannen onbekommerde seks te kunnen hebben. Dit plan hebben de verdachten uitgevoerd; vanaf augustus 2005 zijn vier mannen tegen hun wil en zonder dit te weten geïnjecteerd met het hiv-geïnfecteerde bloed van verdachte Hans J. Alle vier zijn zij in de betreffende periode daadwerkelijk met hiv geïnfecteerd geraakt.
Provincie:
Tag(s):