donderdag, 15. november 2012 - 10:20

Groot onderzoek naar illegale orgaantransplantaties

Rotterdam

Het Erasmus MC gaat een internationaal onderzoeksproject leiden naar mensenhandel met het oogmerk orgaanverwijdering. Met de studie wil het Erasmus MC kennis over deze betrekkelijk nieuwe vorm van zware criminaliteit in kaart brengen zodat deze beter kan worden bestreden.

Aan het onderzoeksproject werken, naast Nederlandse, instituten uit Roemenië, Zweden, Bulgarije en Spanje mee. Ook Europol, de VN Organisatie tegen Drugs en Misdaad, Eurotransplant en de European Society for Organ Transplantation (ESOT) zijn nauw betrokken bij het project.

Orgaantoerisme
Het verkopen van organen is wereldwijd verboden. Door de grote vraag naar organen worden er echter steeds meer aanwijzingen gevonden voor zogeheten orgaantoerisme, waarbij patiënten naar het buitenland reizen voor transplantatie van een mogelijk gekocht orgaan. Donoren worden, al dan niet gedwongen, dikwijls slachtoffer van mensenhandel. Hoe vaak het echter voorkomt, en hoe criminele organisaties, artsen en andere betrokkenen te werk gaan, is nauwelijks bekend.

Drie jaar onderzoek
Het onderzoeksproject, gefinancierd door de Europese Commissie, gaat drie jaar duren en wordt geleid door prof. dr. Willem Weimar en criminoloog/internationaal jurist Frederike Ambagtsheer van de afdeling Nefrologie en Transplantatie.

In 2014 wordt een internationale conferentie georganiseerd waar alle betrokken instanties —zowel medisch als justitieel- bij elkaar zullen komen om de opgedane kennis te delen en te verspreiden. Het is de bedoeling dat dan ook samenwerkingsverbanden worden gesmeed zodat mensenhandel met als doel orgaanverwijdering beter kan worden bestreden.

Het is voor het eerst dat een ziekenhuis het initiatief heeft genomen om een dergelijk onderzoeksproject naar mensenhandel met als doel orgaanverwijdering op te zetten. Voor het eerst subsidieert de Europese Commissie daarvoor een dergelijk onderzoek.
Provincie:
Tag(s):