donderdag, 4. oktober 2012 - 20:14

Grootschalige controle rond Weyevlietplein

Vlissingen

Bij de grootschalige controle in en rond het Weyevlietplein in Vlissingen zijn donderdag 4 oktober tussen 14.00 en 20.00 uur 52 bekeuringen door de Politie uitgeschreven.

De bekeuringen werden onder meer uitgeschreven voor te veel geluid, gladde banden, niet tonen rijbewijs en te zwaar beladen.

Ruim 7000 auto’s werden gescand. Als er aanleiding toe was, verwezen motorrijders van de Politie de auto’s en brommers naar het plein waar ze uitgebreid werden gecontroleerd. In totaal was bij 225 voertuigen iets justitieel, strafrechtelijk of fiscaal niet in orde.

De Belastingdienst constateerde 219 openstaande belastingaanslagen, waarvan vandaag ter plekke voor een bedrag van €6861,- is geïnd. De Belastingdienst heeft daarnaast op 35 voertuigen beslag gelegd, waarvan er 13 werden weggesleept omdat de belastingschuld niet direct kon worden betaald.

De politie vorderde 16 kentekens in, omdat de voertuigen niet voldoen aan de wettelijke technische eisen. De eigenaren van deze auto’s moeten eerst hun auto in orde maken voor zij de weg weer op mogen.

Orionis Walcheren gaat 13 personen nader onderzoeken of zij recht hebben op de uitkering die zij krijgen.

De samenwerkende partijen gaan naar aanleiding van de controle bij 27 arbeidsmigranten de woon-, werk- en leefsituatie verder onderzoeken. De partijen willen hiermee uitbuiting en huisvestingproblematiek voorkomen of aanpakken.
Dit zijn resultaten van de zesde grootschalige controleactie in het kader van de geïntegreerde aanpak van de gemeente om gezamenlijk de leefbaarheid in Vlissingen te versterken.

De gemeente streeft samen met Orionis Walcheren, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen SIOD en de Arbeidsinspectie), de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Openbaar Ministerie, de Politie Zeeland, de Douane en de Politie Zeeland en Brabant naar normherstel en pakt fraude en misstanden aan. Hoewel de partijen ook maatschappelijke ondersteuning willen bieden waar dat nodig is, zijn deze controleacties uitsluitend gericht op het opsporen van personen die zich niet aan de wet- en regelgeving houden.
Provincie:
Tag(s):