zondag, 15. januari 2012 - 20:26

'Grote fouten bij Chemie-Pack en overheid'

Moerdijk

In een uitgelekt concept-rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) is te lezen dat bij zowel Chemie-Pack zelf als bij de overheid grote fouten zijn gemaakt ten aanzien van de grote brand op 5 januari 2011. Dit meldt de NOS, die in het bezit is van het concept-rapport, zondag.

Chemie-Pack
Ten aanzien van Chemie-Pack komen in het rapport cruciale punten naar voren die door de OVV zijn onderzocht. ‘De brand bij Chemie-Pack is ontstaan doordat, in strijd met de vergunning, met open vuur werd gewerkt. De brand kon escaleren doordat een grote hoeveelheid brandbare stoffen aanwezig was en omdat Chemie-Pack de beginnende brand niet beheerste’.

‘Als achterliggende oorzaken van de brand is vastgesteld dat beheersing van de risico’s door het bedrijf Chemie-Pack onvoldoende was. De brand heeft kunnen escaleren omdat er zeer veel containers (IBC’s) gevuld met brandbare vloeistoffen op niet toegestane plaatsen waren neergezet. Chemie-Pack heeft de vooraf afgegeven waarschuwingen hiervoor van de eigen adviseur in de wind geslagen’, meldt de OVV.

Overheid
Volgens het rapport van de OVV heeft ook de overheid fouten gemaakt in de vergunningverlening en handhaving daarvan. ‘’ Het proces van aanvragen en afhandeling van de revisievergunning van Chemie-Pack door de gemeente Moerdijk duurde zeven jaar. Daarbij werden door de gemeente verschillende malen tekortkomingen in de aanvraag, waaronder gebrekkige informatie, geconstateerd. Dit was voor de gemeente Moerdijk geen signaal om het toezicht op Chemie-Pack aan te scherpen’. De overheid is in dit traject volgens de OVV traag en te coulant geweest.

Crisicommunicatie overheid
Bij de brand in Moerdijk was sprake van een regio overschrijdend incident met de betrokkenheid van twee veiligheidsregio’s en meerdere gemeenten. Ook waren veel landelijke overheidspartijen actief betrokken.

‘De betrokken partijen maakten op 5 januari geen afspraken over een gezamenlijk te volgen lijn of strategie in de communicatie met de bevolking. Het gebrek aan kennis over eigen en andermans taken en verantwoordelijkheden over onder andere de nieuwe Wet veiligheidsregio’s en de onvoldoende rolvastheid hebben de samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen bemoeilijkt’, stelt de OVV.

‘Dit had ook een negatieve invloed op de begrijpelijkheid en tijdigheid van de communicatie. Het gevolg was dat de gemeente Moerdijk, beide veiligheidsregio’s, het Waterschap, het Nationaal Crisiscentrum, de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteiten de departementen afzonderlijk van elkaar communiceerden’.

‘De gemeente Moerdijk en veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, die op basis van de wet verantwoordelijk waren voor de crisiscommunicatie, waren zich op 5 januari aanvankelijk niet bewust van de impact van de brand zowel qua omvang van het aantal betrokken partijen als qua gepercipieerde angst bij burgers als wat betreft de media aandacht die het incident kreeg’, aldus het rapport.
Provincie:
Tag(s):