zondag, 29. juli 2012 - 19:28

Grote schoonmaak op Kanaleneiland van start

Utrecht

Vandaag begint in Utrecht de grote schoonmaak op Kanaleneiland.

Er is met 8 huishoudens een voorziening getroffen. Dit betekent dat zij binnen 24 uur een wisselwoning betrekken of zelf voor een onderkomen zorgen en een vergoeding van 1500 euro ontvangen.

Zaterdagavond is goedkeuring gegeven door de arbeidsinspectie om te starten met het schoonmaken van de 2 portieken (trappenhuizen) en een balkon aan de Marco Pololaan. De reinigingswerkzaamheden blijven hiertoe beperkt, omdat aan de Marco Pololaan geen woningen zijn aangetroffen waarin een besmetting is geconstateerd. Maandag wordt er gestart met de schoonmaakwerkzaamheden.

Na afronding van het schoonmaken vindt de oplevering plaats. Deze wordt voorzien van een schoonverklaring (vrijgave) op basis van een eindinspectie door een onafhankelijke en geaccrediteerde inspectie-instelling. Hierna kunnen de gemeente en de arbeidsinspectie de uitgevoerde werkzaamheden aan de portieken en het balkon goedkeuren. Daarna wordt het terugkeerproces opgestart, waarbij onder begeleiding van Mitros de terugkeer naar de geïnspecteerde woning zal worden georganiseerd.

Van de overige 19 woningen in blok 2 die niet zijn bemonsterd, is bekend dat de bewoners op vakantie zijn. Hoewel daartoe vanuit volksgezondheid geen enkele aanleiding is, zullen deze bewoners als ze terug zijn van vakantie het aanbod krijgen om alsnog hun woning te laten onderzoeken als zij daar prijs op stellen.

Op zaterdag 28 juli heeft burgemeester Aleid Wolfsen opnieuw alle 4 de verblijfslocaties in de hotels bezocht. Hij heeft informeel en uitgebreid gesproken met veel verschillende mensen.

In de hotels is op maandag teamleider regulier toezicht Hans in 't Veld van de gemeente Utrecht aanwezig om vragen van bewoners te beantwoorden over asbestverwijdering. Vervolgens wordt bekeken of deze informatievoorziening nog langer gecontinueerd moet worden.
Provincie:
Tag(s):