maandag, 10. september 2012 - 17:05

Grote wegaanpassingen Limburg en Utrecht-Arnhem versneld afgerond

Geleen

In Limburg, waar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu maandag de flyover Kerensheide op de A2-A67 opende, zijn de werkzaamheden versneld afgerond.

Minister Schultz van Haegen: “Het is mooi dat Rijkswaterstaat en de aannemers er in geslaagd zijn het werk zo snel en met zo min mogelijk hinder uit te voeren. De versnelde oplevering van de extra rijstroken op de A12 en de aanpassingen op de A2-A76 zorgen voor een flinke verbetering van de doorstroming. Dat is goed nieuws voor de weggebruiker en goed voor de economie.”

Limburg
Ook heeft minister Schultz van Haegen vandaag in Limburg de fly-over bij knooppunt Kerensheide tussen de A2-A76 geopend. Met gedeputeerde Van der Broeck van Limburg heeft zij het convenant ondertekend voor de structurele verbreding van de A2 tussen de knooppunten ’t Vonderen en Kerensheide. Deze verbreding wordt vanaf 2020 gerealiseerd.

De nieuwe fly-over bij Kerensheide is onderdeel van de totale verbreding van de A2-A76 bij Sittard-Geleen en Stein. Dit project omvatte de aanleg van spitsstroken tussen Urmond en Maasbracht (17 km), extra rijstroken op de A76 naar de A2 en de bouw en renovatie van acht viaducten en een fly-over van de A2 naar de A76 (600 m).

De oplevering van het werk is vier maanden eerder dan voorzien. Dit is mogelijk dankzij de intensieve projectvoorbereiding en planstudie, strakke planning en technische uitvoering en goede afstemming met de omgeving. Door de nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en omwonenden bleef de verkeers- en geluidshinder tijdens de bouw beperkt en was de bereikbaarheid van de regio gewaarborgd.

Verbreding A2
Provincie Limburg, diverse gemeenten en het bedrijfsleven hebben met het oog op de toekomstige bereikbaarheid en economische groei van de regio het rijk verzocht om de A2 tussen Maasbracht en Geleen structureel te verbreden tot 2x3 rijstroken. De regio draagt € 35 miljoen bij; het rijk betaalt € 215 miljoen. Het project wordt vanaf 2020 uitgevoerd.

Schultz opende maandag ook de extra rij- en spitsstroken op de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal en tussen Waterberg en Velperbroek. De 35 kilometer aan extra rijstroken zijn anderhalf tot twee jaar eerder dan oorspronkelijk gepland opgeleverd.

Met de wegverbredingen op de A12 heeft Rijkswaterstaat de wegcapaciteit op deze weg vergroot zodat de bereikbaarheid van de regio Utrecht en de verbindingen tussen de verschillende regio’s in Nederland verbeteren. Ook voor het vervoer van en naar Duitsland is de A12 ten oosten van Utrecht een belangrijke schakel.

Tijdwinst
Op het traject Waterberg-Velperbroek is anderhalf jaar tijdwinst geboekt ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal is dit zelfs ruim 2 jaar. Hierdoor is de periode van hinder voor weggebruiker én de omgeving relatief kort gebleven.

Om extra files in de spits vanwege de werkzaamheden tegen te gaan heeft Rijkswaterstaat automobilisten gestimuleerd hun reisgedrag aan te passen. Zo werd de Minder Hinder Pas verstrekt waarmee automobilisten op het traject drie maanden gratis met het openbaar vervoer mochten reizen.

Op de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal zijn in beide richtingen extra rijstroken en spitsstroken aangelegd over een lengte van 30 kilometer. De reistijd in de spits is hierdoor verminderd met 10 tot 20 minuten en de file in de avondspits bij Bunnik behoort hierdoor tot het verleden.

Tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek bij Arnhem ligt in beide richtingen een extra rijstrook van 5 kilometer. De weggebruiker is hier 5 tot 15 minuten sneller in de ochtendspits.

Tussen Utrecht en Veenendaal zijn twee ecoducten aangelegd en 24 ecopassages. De gekapte bomen worden in de omgeving gecompenseerd. Daarnaast zijn er geluidsschermen, met een totale lengte van 11 kilometer, vernieuwd en gebouwd.
Provincie:
Tag(s):