dinsdag, 30. oktober 2012 - 19:25

Haagse Schilderswijk krijgt 11 miljoen euro voor actieplan

Den Haag

'Met een speciaal actieplan voor de Schilderwijk worden vroegtijdig schooluitval en overlast gevende en criminele jeugdgroepen aangepakt', meldt de gemeente Den Haag dinsdag.

WIFI in parken
Er komt ook gratis WiFi in parken, aanleg van stadslandbouw en er wordt een politiekeurmerk ingevoerd om deze Haagse krachtwijk leefbaarder maken.

Ondanks flinke inzet telt de Schilderswijk te veel werklozen en risicogezinnen. Er is te veel criminaliteit en te weinig bewoners spreken de Nederlandse taal.

Er zijn te weinig redenen om er te wonen en het is te moeilijk om een vervolgstap te maken. Ook om deze redenen komt wethouder Norder (stadsontwikkeling, volkshuisvesting en integratie) met een gericht actieplan om de Haagse Schilderswijk vooruit te helpen.

Norder: ‘de Haagse Schilderswijk is een echte wereldwijk. Er wonen mensen uit alle windrichtingen van de wereld. Maar er zijn ook problemen. Deze zijn zo dominant dat de wijk zich niet kan ontwikkelen. Dat is voor mij onacceptabel. Ik geloof er in dat we met een gezamenlijke en gerichte aanpak samen mét de bewoners en mét de professionals de wijk vooruit kunnen helpen. Van krachtwijk naar kansenwijk, dat is de ambitie. Een wijk waar de bewoners de kans hebben om een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen te op te bouwen.'

Het actieplan Schilderswijk bestaat uit twee onderdelen: de basis op orde en nieuwe dynamiek. Zo moet de leefbaarheid en veiligheid substantieel verbeterd worden.

Ook moeten er meer mensen aan het werk en moeten meer jongeren een startkwalificatie behalen. Daarbij moet de leefsituatie van de kwetsbare huishoudens verbeterd zijn. Belangrijk is ook om nieuwe bewoners naar de wijk te krijgen; studenten, jongeren en startende ondernemers. Zij spelen een belangrijke rol bij de vernieuwing.

Nieuw aan deze aanpak is dat er meer en beter gebruik gemaakt gaat worden van de kracht ín de Schilderswijk. Van de bewoners zelf en de organisaties die actief zijn in hun deel van de wijk.

Een goed voorbeeld hiervan is de organisatie die stageplekken regelt of die vrouwen naar taalcursussen krijgt. Daarnaast is ook bij de nieuwe aanpak gekozen om deze blok-voor-blok te doen. De problematiek in de Schilderswijk is namelijk te verspreid en te complex om als geheel in één keer aan te pakken.

Om meer variatie in het woningaanbod te creëren komen er kluswoningen en ruimte voor kleinschalig opdrachtgeverschap. Ook een sterke wijkeconomie is essentieel voor een gezonde wijk. Zo komen er bedrijfsverzamelgebouwen in de Volharding en het voormalig buurthuis in de Hobbemastraat. En krijgen startende ondernemers een zogenaamde ‘ingroeihuur'.
Provincie:
Tag(s):