dinsdag, 16. oktober 2012 - 19:35

Half miljoen voor Centrumplan Ruinen

Ruinen

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben het bezwaar van de gemeente
De Wolden gehonoreerd en alsnog de bijdrage van 500.000 euro uit het
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing toegekend aan het
Centrumplan Ruinen.

Het Centrumplan Ruinen gaat over de integrale opwaardering van het dorpshart, door het aantrekkelijker maken van de Brink en haar omgeving. Op de locatie waar voorheen een bank was gevestigd, worden 29 woningen/appartementen gerealiseerd, waarvoor vanuit het dorp grote belangstelling bestaat onder senioren, starters en kleinere huishoudens. Gelet op de veranderende bevolkingssamenstelling is er minder vraag naar uitbreidingslocaties en meer naar wonen nabij voorzieningen.

Daarnaast is er ruimte voor vestiging van detailhandel aan de Brink
en werkruimten voor startende ondernemers. Ook worden parkeervoorzieningen en looproutes verbeterd en de cultuurhistorische waarden van de Brink versterkt. Deze centrumontwikkeling is een belangrijke impuls voor de toekomstbestendigheid van Ruinen en omgeving.

Naar aanleiding van het bezwaar heeft verantwoordelijk gedeputeerde
Rein Munniksma uitvoerig met de gemeente gesproken over de achterliggende gedachten en aanvullende onderbouwing van het Centrumplan: “Woningbouw en concentratie van commerciële ruimten en winkelvoorziengen zullen in combinatie met herinrichting van de Brink de vitaliteit vergroten en het toeristisch-recreatieve karakter van Ruinen aantrekkelijker maken. Met deze aanvullende informatie is alsnog besloten de subsidie toe te kennen.”

Wethouder Jan ten Kate: “Ik ben blij met deze beslissing van de provincie. Goed voor Ruinen en omgeving, voor inwoners, ondernemers én toeristen. Dit waren we echt nodig. Zonder deze bijdrage hadden we niet de gewenste impuls aan Ruinen kunnen geven.”

Gemeente De Wolden maakt voortvarende stappen met de plannen voor de herinrichting van de brink en omgeving. Binnenkort wordt een besluit genomen over de herinrichting van de openbare ruimte van de brink. Ook voor de herontwikkeling van de oude SNS-locatie met wooneenheden en commerciële ruimten zijn goede stappen gezet.

Stads- en dorpsvernieuwing is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid van Drenthe. In januari 2012 kende de provincie al 4,6 miljoen euro toe aan zeven projecten, waarmee ook dorpscentra en woonbuurten een impuls kregen. Met de toekenning aan De Wolden resteert nog circa 700.000 euro tot en met 2014.
Provincie:
Tag(s):