dinsdag, 13. maart 2012 - 19:45

`Handen af van Belastingdienst Emmen’

Emmen

Het kantoor van de Belastingdienst in Emmen blijft behouden. Dat is de overtuiging van Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar. Hij baseert dit op signalen vanuit de Tweede Kamer.

,,Ik ga er van uit dat er Kamerbreed een stokje wordt gestoken voor het aangekondigde vertrek van de Belastingdienst uit Emmen. Gesprekken met leden van verschillende fracties sterken mij hierin’’, aldus Tichelaar.

Samen met burgemeester Cees Bijl en wethouder Nynke Houwing van
de gemeente Emmen praat hij donderdag met staatssecretaris Frans Weekers van Financiën over het voorgenomen besluit van de Belastingdienst om Emmen te verlaten. De lobby wordt gesteund door de regionale partners en door de provinciebesturen van Drenthe,
Friesland en Groningen. Als voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft Tichelaar een duidelijke boodschap voor de staatssecretaris: ,,Handen af van de Belastingdienst in Emmen.’’

Met het gemeentebestuur is hij van mening dat de Belastingdienst
zich moet houden aan de contractueel aangegane verplichting om in Emmen een nieuw kantoor te bouwen. Volgens Tichelaar is vertrek van de Belastingdienst uit deze stad strijdig met de nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer om de werkgelegenheid bij Rijksdiensten in de provincie Drenthe zoveel mogelijk overeind te houden. Eind vorig jaar verwierp de Kamer unaniem het voorstel van toenmalig minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) om de Rijksdiensten te concentreren in twaalf steden.

Tichelaar: ,,De departementen hebben echter ieder voor zich hun taakstelling opgepakt. Zij gaan inkrimpen, en doen dat op een wijze die de Tweede Kamer juist níet wil: namelijk door te concentreren in een beperkt aantal steden.’’
Provincie:
Tag(s):