vrijdag, 3. augustus 2012 - 15:16

Hardenberg sluit aan bij Veiligheidshuis IJsselland

Hardenberg

De gemeente Hardenberg sluit zich aan bij het Veiligheidshuis IJsselland. 'Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg deze week besloten', meldt de gemeente.

Met de aansluiting van de gemeente Hardenberg wordt binnen de regio IJsselland een sluitend netwerk gerealiseerd, waarbinnen alle gemeenten met het veiligheidshuis samenwerken aan vermindering van overlast en criminaliteit.

Vanaf 2002 zijn overal in Nederland veiligheidshuizen ontstaan. De term veiligheidshuis is een verzamelnaam voor een samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners, gericht op een integrale, probleemgerichte aanpak van overlast en criminaliteit.

Eén van de veiligheidspartners is de gemeente. Het doel van de veiligheidshuizen is het verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten, het Openbaar Ministerie en zorginstellingen om daarmee de veiligheid te bevorderen.

Het Veiligheidshuis IJsselland is in 2010 gestart. Het is in dit geval geen fysiek ‘huis’, maar een organisatie met drie (mobiele) veiligheidsmakelaars die aansluiting zoeken bij bestaande lokale overleggen. De veiligheidsmakelaars verbinden, informeren, adviseren en onderzoeken alternatieven in de aanpak.

Uit ervaring blijkt dat door een gerichte samenwerking van strafrecht en zorg, de kans groter is dat de spiraal van overlast en criminaliteit doorbroken wordt. Kern van alle veiligheidshuizen is het bestrijden van veiligheids- en overlastproblemen door de veroorzakers aan te pakken.

Deze persoonsgebonden aanpak blijkt effectief, ook in de regio IJsselland. Het strafrecht biedt mogelijkheden van dwang en drang; de zorg kan vooral inzetten op blijvende gedragsverandering.

Het veiligheidshuis richt zich daarbij op (jeugd)overlast, jeugdcriminaliteit, veelplegers, geweld in afhankelijksheidsrelaties (huiselijk geweld, kindermishandeling, loverboys), en de nazorg voor ex-gedetineerden.

Dit zijn actuele thema’s die ook binnen de gemeente Hardenberg aandacht vragen. Zo hebben gemeenten verplichtingen als het gaat om de nazorg (opvang) van ex-gedetineerden. Op het gebied van huiselijk geweld is de invoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod van groot belang geweest.

Een aanvullende en ondersteunende rol vanuit het veiligheidshuis bij deze taken is zeer welkom. Ook kent de gemeente jeugdoverlast, bij de aanpak hiervan kan het veiligheidshuis een ondersteunende rol vervullen.

De gemeente Hardenberg sluit zich nu voor een jaar aan bij het Veiligheidshuis IJsselland. Na een jaar vindt een evaluatie plaats. Op basis hiervan wordt besloten of de gemeente structureel aansluit bij het veiligheidshuis.
Provincie:
Tag(s):