dinsdag, 17. april 2012 - 10:22

'Heerlen meest sociale gemeente van Nederland'

De gemeente Heerlen heeft het meest sociale beleid van Nederland. Dat blijkt uit de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012. De FNV toetst iedere twee jaar het sociaal beleid van de Nederlandse gemeenten op het gebied van het armoedebeleid, de sociale werkvoorziening en de thuiszorg.

Deze keer namen 182 gemeenten deel aan de LMWIZ 2012. FNV-federatiebestuurder Catelene Passchier zet de gemeente Heerlen woensdag 18 april in het zonnetje.

Heerlen heeft ten opzichte van de LMWIZ-editie 2010 heel wat verbeteringen doorgevoerd. Zo volgt de gemeente mensen die de bijstand verlaten een jaar lang. De meeste andere gemeenten doen dit slechts een half jaar. Ook de wachttijd voor de aanvraag van een bijstandsuitkering is verkort, de wachttijd ligt nu op 24 dagen. En voor de huishoudelijke hulp is het tarief verhoogd naar minstens € 22,33 euro.

'Kroon op het werk voor ons'
Burgemeester Paul Depla is trots op de uitkomst van de Lokale Monitor. “Dit is een kroon op het werk voor ons. Wij zetten ons gemeentebreed, dus van links tot rechts in de raad, in voor mensen die het in de huidige economische tijden moeilijk hebben. Saamhorigheid staat bij ons hoog in het vaandel en we willen dus dat iedereen een kans heeft om aan de Heerlense gemeenschap deel te nemen. Sociaal beleid is daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van. We zijn blij dat de FNV dat ook zo ziet.”

Gemeenten bevreesd voor de Wet werken naar vermogen
Uit de LMWIZ 2012 blijkt verder dat gemeenten door de bezuinigingen op hun middelen forse ingrepen moeten doen in hun sociaal beleid. Zo verwacht 97 procent van de gemeenten problemen met het re-integratiebeleid door een dalend re-integratiebudget en meer werkzoekenden. Verder doemen er vooral problemen op bij het plaatsen van werkzoekenden. 81 procent van de gemeenten denkt dat het aanbod van werkzoekenden niet aansluit bij werkgevers en 54 procent denkt dat er te weinig werkplekken zijn.

Gemeenten zijn ook bevreesd voor de Wet werken naar vermogen, 99 procent verwacht problemen bij de invoering, 85 procent denkt dat er onvoldoende budget is voor de wet en daarnaast vreest 51 procent dat burgers die met de wet te maken krijgen financieel in de moeilijkheden komen.

Verder blijkt uit de monitor dat de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening in de afgelopen twee jaar met 3 maanden is gestegen tot 26 maanden.

Van de mensen die wachten op een plek in de sociale werkvoorziening wordt slechts 1 op de 5 in een voortraject geplaatst en van diegenen die een baan vinden via de SW heeft 45 procent een flexibel contract van minder dan één jaar.

De wachttijd voor het aanvragen van een uitkering is gedaald van 31,2 naar 29,5 dagen. Op het gebied van zorg blijkt uit de monitor onder meer dat de helft van de gemeenten de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen heeft verhoogd. Wel hanteren meer gemeenten een maximumtarief van € 22 en hoger voor huishoudelijke hulp.
Provincie:
Tag(s):