vrijdag, 10. augustus 2012 - 23:25

Herstelwerkzaamheden dijk Waarde

Projectbureau Zeeweringen voert vanaf volgende week werkzaamheden uit aan 600 meter dijk bij Waarde.

Maandag 13 augustus starten de voorbereidingen, zoals het plaatsen van verkeersborden en de aanvoer van materiaal.

20 augustus begint de daadwerkelijke dijkversterking. De herstelwerkzaamheden duren ongeveer vier weken.

Tijdens de dijkversterking bij Waarde in 2001 en 2002 is op een deel van de dijk een proefvak aangelegd van steenbekleding van breuksteen en beton. De afgelopen jaren is deze bekleding gemonitord en het blijkt dat het resultaat niet aan de verwachtingen voldoet. Daarom pakt het projectbureau dit gedeelte opnieuw aan. Iets verderop wordt nog 60 meter dijk hersteld. Combinatie aannemingsbedrijf A.V.K. B.V. / B.V. aannemingsbedrijf De Klerk voert het werk uit.

Tijdens de werkzaamheden is het vanwege de veiligheid verboden om te recreëren op de dijk. Het buitendijkse onderhoudspad wordt tijdelijk afgesloten voor fietsers en wandelaars, vanaf de dijkovergang bij camping Den Inkel tot aan het haventje van Waarde. De binnendijkse wegen blijven toegankelijk.

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Het projectbureau versterkt de steenbekleding van de dijken in Zeeland, in totaal ruim 325 kilometer. De steenbekleding wordt versterkt, omdat deze niet aan de wettelijke norm voldoet. Er is geen acuut gevaar voor de veiligheid van Zeeland. Het project moet in 2015 afgerond zijn.
Provincie:
Tag(s):