woensdag, 31. oktober 2012 - 11:03

Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt dit jaar fors.

Rotterdam

De afgelopen jaren stagneerde de afname van het aantal jongeren dat zonder bruikbaar diploma van school ging, maar dit jaar wordt die trend doorbroken. Volgens de prognose is het aantal Rotterdamse voortijdig schoolverlaters met dank aan het Zomeroffensief met ruim twaalf procent gedaald van 2762 naar 2422 jongeren.

,,De trendbreuk is een geweldig resultaat,'' zegt wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin). ,,Maar we zijn er nog lang niet. Het aantal jongeren dat de arbeidsmarkt opgaat zonder bruikbaar diploma is nog veel te hoog.''

De afgelopen jaren verlieten ongeveer 2600 Rotterdamse jongeren zonder diploma hun opleiding. De gemeente Rotterdam en vijf grote schoolbesturen, BOOR, CVO, LMC, Albeda College en ROC Zadkine werken daarom nauw samen in het programma Aanval op Uitval dat is gericht op het reduceren van het aantal voortijdig schoolverlaters met tien procent per jaar.

In de afgelopen jaren bleek hoe hardnekkig het probleem van voortijdig schoolverlaten is. De Jonge: ,,We zullen jongeren er steeds op nieuwe manieren toe moeten bewegen om hun opleiding af te maken. Anders krijgen we het aantal voortijdig schoolverlaters nooit omlaag.'' Een van de nieuwe instrumenten is het Zomeroffensief 2012 geweest.

Zomeroffensief
In het kader van het Zomeroffensief zijn meer dan 1800 jongeren in kaart gebracht. Van hen werd gevreesd dat zij niet op tijd een vervolgopleiding zouden kiezen. Dat waren leerplichtige jongeren, maar ook 18-plussers. Het ging om jongeren die voor een overstap van vmbo naar mbo of havo stonden, binnen het mbo al vaker van opleiding veranderd waren of al eerder waren uitgevallen. Honderden Rotterdamse jongeren tussen 16 en 23 jaar kregen afgelopen zomer huisbezoek van jongerenwerkers en leerplichtambtenaren. Mét resultaat: door dit Zomeroffensief tegen schooluitval keerden 746 jongeren -die dreigden uit te vallen- terug in de schoolbanken.

De 12 procent daling is een prognose. Het getal is becijferd op basis van de laatste cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van OCW. Het officiële cijfer over het aantal Rotterdamse voortijdig schoolverlaters van het schooljaar 2011-2012 laat nog tot oktober 2013 op zich wachten.

Opgave
Om het aantal voortijdig schoolverlaters substantieel terug te kunnen dringen, heeft Rotterdam bij het kabinet bepleit om de kwalificatieplicht van 18 naar 23 jaar te verlengen. Die verlenging brengt het aantal voortijdig schoolverlaters drastisch omlaag, omdat het jongeren er toe dwingt op school te blijven tot de startkwalificatie (een havo/vwo/mbo2-diploma) is behaald. ,,Nu is 80 procent van het aantal jongeren dat zonder bruikbaar diploma de arbeidsmarkt opgaat 18-plus. Niet alleen Rotterdam, ook de rest van Nederland heeft er baat bij als het kabinet de kwalificatieplicht verlengt.''
Provincie:
Tag(s):