woensdag, 4. juli 2012 - 16:34

Hoes laat kwestie Jongen/Duindam opnieuw onderzoeken

Maastricht

Burgemeester Hoes van Maastricht heeft, na overleg met de raadsfractievoorzitters, het advocatenkantoor Capra de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de kwestie Jongen/Duindam. Dit meldt de gemeente Maastricht woensdag.

Het raadslid Bert Jongen heeft de burgemeester zelf om een dergelijk onderzoek gevraagd. Aanleiding daartoe vormt de discussie in het seniorenconvent over het gelijkheidsbeginsel dat zou worden geschonden indien er wel een extern onderzoek werd ingesteld naar het declaratiegedrag van de heer Hoen bij de Stichting Winterland terwijl de kwestie Jongen/Duindam indertijd in 2009 door de toenmalige burgemeester Leers is afgedaan met een intern onderzoek.

Onderzoeksvraag
Capra krijgt de opdracht om de kwestie Jongen/Duindam en het onderzoek dat daarnaar in 2009 heeft plaatsgevonden, kritisch te bezien tegen de achtergrond van de vraag of de heer Jongen zich in de kwestie Jongen/Duindam heeft gedragen in strijd met de integriteitregels zoals die voor raadsleden gelden ingevolge de wet en de gedragscode voor raadsleden.

Het onderzoek zal dienen te bestaan uit een herbeoordeling van het onderzoeksdossier uit 2009 en het verrichten van aanvullend onderzoek indien en in zoverre dit naar het oordeel van Capra nodig is.

Het onderzoek door Capra dient voor het einde van het zomerreces te zijn afgerond.
Provincie:
Tag(s):