woensdag, 13. juni 2012 - 15:06

Hof spreekt vrij in omvangrijke melkfraudezaak

Den Bosch

In hoger beroep is een Limburgs roomproductiebedrijf en de twee bestuurders daarvan woensdag vrijgesproken van valsheid in geschrifte en het witwassen van melk. 'De rechtbank veroordeelde in 2011 het bedrijf tot een forse geldboete en beide bestuurders tot dezelfde boetes en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden', meldt het gerechtshof Den Bosch woensdag.

De verdenking van het openbaar ministerie hield in dat het roomproductiebedrijf in de jaren 2004 tot en met 2007 de melk, die door de melkveehouderij van diezelfde bestuurders in Nederland boven het melkquotum werd geproduceerd, geleverd heeft gekregen.

Deze melk zou door middel van valse documenten in de boekhouding zijn opgenomen als melk van een zusterbedrijf in Polen. Hierdoor zou over deze melk in Nederland ten onrechte geen superheffing zijn betaald.

Onvoldoende bewijs
Volgens het gerechtshof 's-Hertogenbosch is daarvoor onvoldoende bewijs. Tijdens de behandeling van de zaak in hoger beroep heeft het hof wel vastgesteld dat er in Nederland melk boven het quotum werd geproduceerd.

Ook zijn de transportgegevens van de uit Polen afkomstige melk in Nederland meerdere malen gewijzigd en in sommige gevallen aanzienlijk verhoogd. Het hof kan echter niet vaststellen dat een en ander verband houdt met elkaar.

Ook kan niet worden uitgesloten dat de verklaring die de bestuurders hierover hebben gegeven juist is. Zij zouden de melk deels aan de dieren op het bedrijf hebben gevoerd en deels hebben laten weglopen in de mestput. Verder hebben ze verklaard dar de registratie van de transportgegevens in Polen niet betrouwbaar was en daarom na weging in Nederland moest worden gecorrigeerd.
Provincie:
Tag(s):