woensdag, 5. december 2012 - 11:13

Hogere cijfers eindexamens

Den Haag

Als leerlingen worden uitgedaagd, gaan ze beter presteren. Dat blijkt uit de definitieve eindexamenresulaten van het voortgezet onderwijs die staatssecretaris Dekker (OCW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Sinds de invoering van de eis dat leerlingen gemiddeld een voldoende moeten halen voor hun centraal-examencijfers, hebben de leerlingen beter gepresteerd op het centraal examen. Ook zijn er niet veel meer leerlingen gezakt en zijn er nauwelijks wijzigingen in de profielkeuze, zoals gevreesd werd met de invoering.

‘Dit is een groot compliment voor de docenten en de leerlingen. Leerlingen verdienen het uitstekend onderwijs te hebben en te worden uitgedaagd. Door de lat hoger te leggen gaan ze beter presteren,’ aldus staatssecretaris Dekker.

Door de aanscherping van de exameneisen gaan de jongeren met extra bagage en meer kans op succes naar het vervolgonderwijs.
Provincie:
Tag(s):