woensdag, 14. maart 2012 - 8:36

Hogeschool Leeuwarden geeft buitenlandse studenten ten onrechte diploma

Leeuwarden

Uit een rapport dat dinsdag is verschenen concludeert de onderwijsinspectie dat de Friese Stenden Hogeschool in Leeuwarden ten onrechte 259 HBO-dipoloma's heeft uitgegeven.

De diploma's werden uitgereikt aan buitenlandse studenten uit Qatar en Zuid-Afrika. Dit schrijft de Volkskrant woensdag. De hogeschool heeft vestigingen in Noord-Nederland, maar ook in Bali, Thailand, Qatar en Zuid-Afrika.

Aanleiding voor het onderzoek van de Inspectie voor het Onderwijs was de gebrekkige educatie die Stenden in het buitenland zou aanbieden.
En in Qatar en Zuid-Afrika had Stenden geen diploma's mogen uitreiken aan de lokale studenten, want volgens de wet moeten studenten die een Nederlands diploma ontvangen in ieder geval een deel van hun opleiding in Nederland volgen.

De inspectie is ook kritisch op het feit dat de studenten gezamenlijk een scriptie mogen schrijven (hierdoor is een individueel eindniveau niet te controleren) en vermoedt zij dat bij buitenlandse nevenvestigingen van Stenden lagere eisen worden gesteld aan de studenten dan in Nederland.

Leendert Klaassen, voorzitter van het college van bestuur, zegt in de Volkskrant: 'De geconstateerde tekortkomingen zijn inmiddels weggenomen. Lokale studenten van de buitenlandse vestigingen zullen we voortaan voor een jaar naar Nederland uitnodigen, als zij een Nederlandse graad willen behalen.'
Provincie:
Tag(s):