zaterdag, 17. november 2012 - 10:18

Hoog sterftecijfer hartafdeling ziekenhuis Spijkenisse

Spijkenisse

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Dit heeft de IGZ bekend gemaakt.

Rapport:patiëntveiligheid in geding
De IGZ ontving van het ziekenhuis een extern onderzoeksrapport waaruit blijkt dat de patiëntveiligheid op de afdeling cardiologie in het geding is. Dat was voor de IGZ aanleiding om direct maatregelen te nemen.

Hoge sterftecijfers
Op 12 november ontving de IGZ een rapport dat op verzoek van het ziekenhuis door een onafhankelijk onderzoeksinstituut opgesteld is. Dit onderzoek moest de hoge sterftecijfers voor de hartafdeling die eind 2011 beschikbaar kwamen nader duiden.

De inspectie heeft maandag kennisgenomen van de inhoud en besloten direct maatregelen te nemen, waaronder een opnamestop voor cardiologie en supervisie door een externe cardioloog.

Niet volgens richtlijnen gehandeld
Deze directe maatregelen zijn genomen op grond van enkele zorgwekkende constateringen over patiëntveiligheid in het rapport. Bij een groot aantal patiënten uit de onderzoeksgroep is zowel voor, tijdens als na de behandeling niet volgens de richtlijnen gehandeld.

Veel van deze patiënten zouden mogelijk vermijdbare schade hebben ondervonden als gevolg van tekortkomingen in de behandeling. Verder maakt het rapport melding van onzorgvuldigheden in het stellen van de prognose en over vraagstukken rond het levenseinde.

Verscherpt toezicht
Dit alles vereist van het ziekenhuis nu ingrijpende maatregelen waaronder het doen van nader onderzoek en het zorg dragen voor het welzijn van alle direct betrokkenen. De inspectie heeft daarom besloten het Ruwaard van Putten Ziekenhuis onder verscherpt toezicht te stellen voor een periode van zes maanden.

De raad van bestuur van het ziekenhuis dient regelmatig aan de IGZ te rapporteren over de voortgang van de vereiste maatregelen. De inspectie zal met aangekondigde en onverwachte bezoeken toetsen hoe de maatregelen worden voorbereid en uitgevoerd en wat de ontwikkelingen zijn.
Provincie:
Tag(s):