donderdag, 19. januari 2012 - 21:43

Hoogeveen krijgt eerste luchthavenbesluit van Nederland

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen heeft van de provincie Drenthe het eerste luchthavenbesluit ontvangen.

Dit is het eerste luchthavenbesluit van Nederland. Gedeputeerde Henk Brink reikte het besluit uit aan wethouder Tiens Eerenstein. “Dit besluit maakt het mogelijk om aan stadsontwikkeling te doen in de nabijheid van het vliegveld, waarvoor de contouren verkleind moesten worden,” aldus wethouder Eerenstein.

Op 1 november 2009 is via de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) het bevoegd gezag over de kleine luchtvaart van Rijk naar provincies gegaan. Dit betekent dat de provincie de besluiten, regelingen en ontheffingen voor de kleine luchtvaart moet maken, zo ook voor Hoogeveen.

Hoogeveen zat in die tijd wat klem met het vliegveld. Er klonken politieke geluiden om het vliegveld op te heffen, omdat het de stadsontwikkeling blokkeerde. De geluidscontouren van het vliegveld brachten met zich mee dat er in een bepaald gebied om het veld bouwverboden- en beperkingen golden. Er waren ook echter tegengeluiden van sportvliegclubs die op Hoogeveen hun onderkomen hebben en de liefhebbers van luchtvaart en historische luchtvaart.

Uiteindelijk werd bestuurlijk overeengekomen dat de contour verkleind zou worden door middel van het naar beneden brengen van het maximum aantal vliegbewegingen van de luchthaven. Wel zou er enige groeimogelijkheid blijven bovenop het huidige werkelijk aantal vliegbewegingen. Deze afspraak is vastgelegd in de Beleidsnota Luchtvaart Drenthe, door Provinciale Staten vastgesteld in november 2010. In 2010 is ook gestart met het berekenen van de contouren. Dit is een ingewikkelde kwestie, want zowel geluid- als externe veiligheidscontouren moesten worden onderzoeken. Uiteindelijk is dit onderzoek positief afgerond en kon het luchthavenbesluit nu genomen worden. Zo kan de omgeving van het vliegveld in de toekomst beter ontwikkeld worden.
Provincie:
Tag(s):